شرکت حمل و نقل نیک تک


صفحه اصلی رزومه درخواستهای فروش درخواستهای خرید کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: آقای علی مهران طهرانی
تحصیلات:
اطلاعات کلی:
سال تاسیس: 1370
شماره ثبت: 89176
محل ثبت: تهران
سیستم سهامی: مسئولیت محدود
محدوده فعالیت: صادرات  , واردات  , داخلی

 شرکت بازرگانی نیک تک

  • آخرین درخواستهای فروش
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت