مجتمع صنعتي ماموت


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 

مجتمع صنعتي ماموت 

  • آخرین محصولات
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: آقاي مهندس مهرزاد فردوس
تحصیلات: مهندس صنايع
اطلاعات کلی:
تعداد پرسنل: 3000
نوع خط تولید:
ظرفیت تولید: