فولادمهر سهند


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 


 

شرکت فولاد مهر سهند

  • آخرین محصولات
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: آقاي مهندس امامي
تحصیلات:
اطلاعات کلی:
تعداد پرسنل: 180
نوع خط تولید:
ظرفیت تولید: