كام ليو


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 

 كام ليو

  • آخرین محصولات
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت

مایع برش شیشه فلوت

نفت بی بو

روغن کمکی DOP

ماشین پر کن بسته های مایعات و جامدات

ماشین بر چسب زن خودکار

ماشین پر کن لیوان و درپوش زن

ماشین پر کن بطری

ماشین تولید بستنی

ماشین پر کن ، درپوش زن خودکار

ماشین خودکار پرکن و درپوش زن

اکسید کروم سبز

دی اکسید تیتانیوم

گلیکول

صمغ صنوبر

پلی وینیل الکل

تر ساز غیر یونی

پارافین واکس

تری اکسید انتیمونی

دی کلرو اتیلن

اکریلات اتیل

کوراندوم 40%

کربنات سدیم

ئیدروکسید آلومینیوم

سود سوز آور

سولفور

سود سوز آور مایع

کربن فعال شده

پلی آلومینیوم کلراید

سولفات آلومینیوم

اکسید کبالت

اسید اکریلیک

بوتیل اکریلات

کربن فعال

سولفور سیاه Br/B 200%/180%

لیتوپن

پودر منیزیم 98%

تری فسفات سدیم

پر اکسید هیدروژن 50%

هگزا متا فسفات سدیم

اسید اکسالیک

کربوکسیل متیل سلولز

کربوکسی متیل سلولز سدیم

دی او پی

دی پنتا اریترتول

بوراکس

دی اتیلن گلیکول

دی کلرو اتیلن

اتیلن دی آمین اسید تترا سدیم ،نمک تترا سدیم

سود سوز آور پرک

فورمات سدیم

سولفور سیاه

ملامین

پروپیلن گلیکول

دی اتیل گلیکول

فنل

پلی پروپیلن

رنگدانه کرم زرد

رنگدانه قرمز پایدار

رنگدانه زرد

فتالوسیانین سبز

تتراکسید سرب

اکسید کرم

روتیل دی اکسید تیتان

دی اکسید سیلیکون

بنزوات سدیم

اسید سوربیک

متاکریلات متیل

سوربات پتاسیم صنعتی

پروپیونات کلسیم

نشاسته سیب زمینی

تری کلسیم فسفات

استون

سوربیتول

استئارات باریم

اسید لاکتیک

گلوکونات سدیم

فسفات منو پتاسیم

منوئیدرات اسید سیتریک

گلیسرین درجه یک

اسید پروپیونیک

اکسید منیزیم 95% و 97%

سیترات سدیم

متیونین

اسید سیتریک

صمغ زانتان

تری اتیلن گلیگول

تری کلرو اتیلن

پروپیلن گلیکول

کلرور کلسیم

استات اتیل

استئارات کلسیم

بوتاندیول

نیتریت سدیم

ئیدرو سولفیت سدیم

نیترات سدیم

سود سوز آور غلیظ 99.2%

ئیدروکسید پتاسیم 90%

سولفات باریم 98%

تیو سولفات سدیم

متوکسید سدیم

کلرور منیزیم

سولفات منیزیم

کلرور روی

کربنات باریم

سولفات پتاسیم

لیزین

سولفات سدیم

سولفات روی

کربنات پتاسیم

اسید سیلیسیک / سیلیکات زیرکونیوم

متا بی سولفیت سدیم

سولفات مس

سیلیکات سدیم

فسفات تری سدیم

کربنات روی

کربنات مس

کلرات پتاسیم

ئیدروکسید منیزیم

برومید سدیم

تیو سولفات پتاسیم 50%

نیترات پتاسیم

فرمیت کلسیم %98

متا بی سولفیت سدیم

بورات روی

بی سولفیت سدیم

کربور کلسیم

سولفات آهن

فرو سیلیکون

ئیدروکسید کلسیم

فسفات پتاسیم

کرومیک پتاسیم

سولفات سدیم بی آب

استات منیزیم

نیترات کوبالت

آلومینیوم سولفات پتاسیم %98

کربنات لیتیم صنعتی حداقل %99

دی ئیدروژن فسفات سدیم

استات سدیم

نیترات سدیم

هیپو کلریت کلسیم

سولفات آمونیوم

لوریل سولفات سدیم

فسفات روی

کلراید روی 98 %

سیلیکات زیرکونیوم 65 %

استئارات روی

سولفات کوبالتی

فستات سدیم

سولفید سدیم

ئیدروکسید سدیم

سیلیکات زیرکنیوم

اکسید روی 99/99.5/99.7

نیترات روی

فسفات تری سدیم %98

بی کربنات سدیم - جوش شیرین

کلرور پلی آلومینیوم

کلرور فریک

بنزوئات سدیم / بنزوئات سودا

اسید سوربیک

متا کریلات متیل

سوربات پتاسیم

پرو پیونت کلسیم

نشاسته سیب زمینی

فسفات تری کلسیم

استون

پلی اتیلن سبک و سنگین

سوربیتول

استئارات باریم

اسید لاکتیک

گلوکونت سدیم

فسفات منو پتاسیم

منوئیدرات اسید سیتریک

گلیسرول

اسید پروپانوییک

اکسید منیزیم

سیترات سدیم

متیونین

اسید سیتریک

صمغ هگزانتوم

تری اتیلن گلیکول

تری کلرو اتیلن

پروپیلن گلیکول / پروپان دیول

کلرور کلسیم

استات اتیل

استئارات کلسیم

بوتان دیول

اکسید آهن قهوه ای

اکسید آهن

اکسید سرب

اکسید مس

آلومینای فعال

پودر آلومینیوم
     
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر:
تحصیلات:
اطلاعات کلی:
تعداد پرسنل:
نوع خط تولید:
ظرفیت تولید: