شركت توليد فرآورده هاي گوشتي تهران (سوليكو)


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 

 شركت توليد فرآورده هاي گوشتي تهران (سوليكو)

  • آخرین محصولات
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: مازيار پيشنماز زاده
تحصیلات: فوق ليسانس
اطلاعات کلی:
تعداد پرسنل: 422
نوع خط تولید:
ظرفیت تولید: 6690 تن در سال انواع فرآوردهاي گوشتي