گسترش صنعت تیاب چابهار


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 

 صنعت گستر تیاب چابهار

  • آخرین محصولات
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: محمد رضا صدرزاده
تحصیلات:
اطلاعات کلی:
تعداد پرسنل:
نوع خط تولید:
ظرفیت تولید: