کیمیا پارس شایانکار


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 

کــیــمـیــا پــارس شـایــانــکــار
Kimia Pars Shayankar

Chemical  |  Mineral  |  Fertilizer

www.shayankar.ir

 

  • آخرین محصولات
  • آخرین درخواستهای خرید
  • تماس با مدیریت شرکت

سود پرک

باریت

اسید هیومیک

سولفات آمونیوم پودری

سود سوز آور

جوش شیرین یا بی‌کربنات سدیم

کود ازته سولفات آمونیوم

کاستیک سودا

سولفات آمونیوم شیراز

سولفات آمونیوم 21% ازت

سود سوزآور پرک

انواع گوگرد

سولفات آمونیوم

گوگرد

فروش سولفات آمونیوم

سولفات آمونیوم تولید داخل

کود سولفات آمونیوم

سود سوز آور جامد

سود مایع

کود ازته سولفات آمونیوم

گوگرد پودری

کربنات سدیم

سود پرک

کود سولفات آمونیوم گرانوله سولفامون

بنتونیت چاه ارت

باریت

اکسید روی

کربنات کلسیم

اسید بوریک

گوگرد بنتونیت دار گرانوله

سوپر فسفات ساده

هیـومیک اسید

کود سولفامون

فروش گوگرد پودری

کود سولفات آمونیوم تولید داخل

فروش کربنات سدیم

سود سوزآور به شرط آنالیز

سولفات آلومینیوم

سولفات آمونیوم صنعتی

کود مرغی پلیت

کوکوپیت

سولفات سدیم

گوگرد کلوخه

سولفات آمونیوم شیراز

فروش پلی آلومینیوم کلراید

آب ژاوال NaOCl

پرکلرین

سود سوز آور

گوگرد معدنی

کود ازته سولفات آمونیوم

فروش باریت حفاری

فروش پرلیت معدنی

فروشنده بنتونیت

انواع آهک

سولفات آمونیوم ایرانی

زئولیت

جوش شیرین | بی‌کربنات سدیم

سولفات آلومینیوم

سود سوزآور به شرط آنالیز

سولفات آمونیوم داخلی

سولفامون

کربنات سدیم

سود مایع

سود پرک

سولفات آمونیوم ایرانی

اسید فسفریک

فروش اسید استیک

اسيد هيوميك

C.M.C کربوکسی متیل سلولز

فروش ویژه سولفات آمونیوم

فروش سولفات سدیم

کربنات سدیم سبک

فروش سود پرک از کارخانه

سدیم هیدروکسید

آمونیوم سولفات

انواع پودرهای مواد معدنی

زاج سفید

فروش دولومیت

گوگرد صنعتی و کشاورزی

کود سولفات آمونیوم پودری

فروشنده بنتونیت

پرلیت برای مصارف باغبانی و کشاورزی

انواع نمک صنعتی

باریت حفاری

سولفات آمونیوم | Ammonium sulfate

کربنات کلسیم

گوگرد پودری

سوپر فسفات ساده

کود کوکوپیت

سولفات آمونیوم گرانوله

سولفات های کشاورزی

سولفات منگنز

سولفات منیزیم

سولفات آهن

سولفات مس

پرلیت

زئوليت

گوگرد گرانوله

سود سوزآور

کود سولفات آمونیوم گرانوله

پلی آلومینیوم کلراید

پرکلرین

منو اتیلن گلایکول

سود کاستیک جامد

سولفات آمونیوم سولفامون

سولفات سدیم

آب ژاوال NaOCl

جوش شیرین

سود مایع

سولفات آمونیوم

آهک

گوگرد

کربنات سدیم

سود کاستیک پرک

کود سولفات آمونیم

سولفات آلومینیوم

کربنات سدیم سنگین

سود مایع

سود پرک

کود سولفات آمونیوم

کود گرانوله سولفامون

کود کشاورزی آمونیوم سولفات

گوگرد

آمونیوم سولفات

سولفات آمونیوم

سود پرک

آمونیوم سولفات گرانوله

سولفات آمونیوم گرانوله
     
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: علی صدیقیان
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اطلاعات کلی:
تعداد پرسنل:
نوع خط تولید:
ظرفیت تولید: