گروه صنعتی شیشه کاوه


صفحه اصلی محصولات مواد مصرفی کاتالوگ و عکس اطلاعات تماس بانک اطلاعات صنایع
 

 
اطلاعات مدیر:
نام و نام خانوادگی مدیر: مسعود عسگریان دماوندی
تحصیلات: دیپلم فنی
اطلاعات کلی:
تعداد پرسنل:
نوع خط تولید: تماماَ مکانیزه
ظرفیت تولید: بر اساس پروانه هاي بهره برداري درخواست شده براي هر محصول به تفكيك موجود است

اطلاعات کارخانه :

آدرس کارخانه:  1- كارخانه ايران فلوت ساوه شهر صنعتي كاوه فاز دو خيابان بيستم . 2- كارخانه كاوه فلوت ساوه شهر صنعتي كاوه خيابان دوازدهم روبروي آتش نشاني . 3- كارخانه ساوه جام شهر صنعتي كاوه فازيك خيابان سيزدهم . 4- كارخانه تابان ساوه شهر صنعتي كاوه فاز دو خيابان هجدهم . 5- شيشه آسا فلوت . آذربايجان شرقي مراغه بعداز پل راه آهن جاده قره ناز بعد از روستاي ورجوي. 6-ابهر سيليس .قزوين تاكستان اول جاده زنجان شهرك صنعتي حيدريه . 7- بلور شيشه كاوه . ساوه شهر صنعتي كاوه فاز دو خيابان شانزدهم . 8-مظروف يزد . يزد شهرك صنعتي خضرآباد انتهاي شهرك جنب چيني بهداشتي مرواريد . 9-صنايع شيميايي كاوه سودا . آذربايجان شرقي مراغه بعد از پل راه آهن جاده قره ناز بعد از روستاي ورجوي 10- متانول كاوه . بوشهر . دير روبروي فرمانداري .
تلفن کارخانه:  0255234-3271-4 ايران فلوت
فکس کارخانه:  02552343275

اطلاعات دفتر:

آدرس دفتر:  تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك روبروي شيرخوارگاه آمنه خيابان ليدا پلاك 57 گروه صنعتي شيشه كاوه
تلفن دفتر:  خط ويژه 02184408- 02188878953
فکس دفتر:  02188878952

ارتباط از طریق اینترنت:

ایمیل:  a-fooladi@kavehglass.com
سایت:   www.kavehglass.com