فارسی    English    Chinese    العربیه امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶


 
    
جستجوي پيشرفته
 
به سامانه جامع "بازرگانی صنعتی ایران" خوش آمدید.... این سامانه مرجع رسمی خرید و فروش صنعتی ایرانیان مي باشد

دستگاه تونلی پخت ناننوع پیشنهاد دستگاه تونلی پخت نان نوع پیشنهاد:
فروش
 اعتبار سفارش دهندهدستگاه تونلی پخت نان اعتبار سفارش دهنده:
نوع دستگاه (نام) دستگاه تونلی پخت نان نوع دستگاه (نام):
دستگاه تونلی پخت نان
کارایی / محصول (موارد استفاده) دستگاه تونلی پخت نان کارایی / محصول (موارد استفاده):
پخت انواع نان سنتی
مارک دستگاه دستگاه تونلی پخت نان مارک دستگاه:
صنایع پخت مشهد
کشور سازنده دستگاه تونلی پخت نان کشور سازنده:
ایران
 قیمت دستگاه تونلی پخت نان قیمت:
0
 ظرفیت / سرعت انچام کار دستگاه تونلی پخت نان ظرفیت / سرعت انچام کار:
0
 نو یا دست دوم دستگاه تونلی پخت نان نو یا دست دوم:
نو
 سال ساخت دستگاه تونلی پخت نان سال ساخت:
سفارش گذار در مورد سال ساخت  دستگاه تونلی پخت نان (Date of manufacturing)اطلاعات بیشتری نداده است.جهت اطلاعات بیشتر درباره سال ساخت دستگاه تونلی پخت نان  (Date of manufacturing) با پشتیبان خود درون مجموعه تماس بگیرید
 توضیحات فنی دستگاه تونلی پخت نان توضیحات فنی:
تونلی دستگاه تونلی 7800 در ابعاد مختلف جهت تولید انواع نان بصورت اتومات و نیمه اتومات در شرکت صنایع پخت مشهد تولید می گردد. این مدل از دستگاه بر حسب نوع نان تولیدی به سه گروه تقسیم می شود: -این گروه از دستگاه تونلی جهت پخت نان بربری یا تافتون بصورت دستی یا اتومات با ظرفیت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در حالت اتومات در ابتدای خط تولید یک دستگاه خمیرریز مجهزبه پارو مخصوص قرار می گیرد که خمیر را به شکل ریزشی به سطح نوارپخت انتقال می دهد. خمیرریز مجهز به اینورتر بوده که می توان خروجی خمیررا با آن تنظیم کرد. پاروی خمیرریز براساس سفارش مشتری به شکل1-2-3-ردیفه می باشد. تونل پخت مجهز به اینورترو حرارت سنج بوده که از طریق آن می توان سرعت حرکت نوار و دمای تونل را تنظیم نمود و نان مطلوب را تهیه کرد. تیغه برش نان انتهایی دستگاه از جنس مخصوص می باشدو به در خواست مشتری می تواند مجهز به موتور و اینورتر جداگانه جهت برش نان به اندازه های دلخواه گردد. نانهای تولید شده در سبد استیل خروجی دستگاه جمع آوری می شود یا در صورت قرارگرفتن سردکن اتومات که به چند فن و یک اینورتر مجهز می باشد نان جهت خنک شدن منتقل می شود. در صورتیکه تونل جهت پخت نان بربری یا تافتون بصورت دستی باشد نیاز به قیچی قطع کن ندارد. در حالت اتومات دستگاه بانوارکم عرض توصیه می گردد در حالیکه بصورت پخت دستی نوارعریض تر میزان تولید را افزایش می دهد. نوار این دستگاه می تواند از جنس سیمی گالوانیزه یا استیل باشد. 2-این گروه از دستگاه تونلی جهت پخت نان لواش بصورت دستی یا اتومات با ظرفیت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در حالت اتومات در ابتدای خط تولید یک دستگاه پهن کن 6غلطکی مجهزبه اینورتر قرار می گیرد که خمیر را به شکل نواری به سطح نوارپخت انتقال می دهد. پهن کن6غلطکی مجهز به اینورتر بوده که می توان سرعت خروجی خمیررا با آن تنظیم نمود. پهن کن 6غلطکی براساس سفارش مشتری به شکل1-2-3ردیفه تولید می گردد. تونل پخت مجهز به اینورترو حرارت سنج بوده که از طریق آن می توان دور حرکت نوار و دمای تونل را تنظیم نمود و نان مطلوب را تهیه کرد. تیغه برش نان انتهایی دستگاه از جنس مخصوص می باشدو به در خواست مشتری می تواند مجهز به موتور و اینورترجداگانه جهت برش نان به اندازه های دلخواه گردد. نانهای تولید شده در سبد استیل خروجی دستگاه جمع آوری می شود یا در صورت قرارگرفتن نوارسردکن اتومات که به چند فن و یک اینورتر مجهز می باشد نان جهت خنک شدن منتقل می شود. در صورتیکه تونل جهت پخت نان لواش بصورت دستی باشد نیاز به قیچی قطع کن ندارد. نوار این دستگاه می تواند از جنس سیمی گالوانیزه، استیل و یا چدن باشد برای حفظ رطوبت و نرمی نان لواش معمولا تونل با طول کمتر توصیه می شود. در صورت تولید نان لواش بصورت خشک طول بلندتر و استفاده از سردکن جهت خنک نمودن و خارج کردن کامل رطوبت نان پیشنهاد می گردد. 3-این گروه از دستگاه تونلی جهت پخت نان سنگک بصورت دستی یا اتومات با ظرفیت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در حالت اتومات مانند تونل تولید بربری و تافتون از خمیرریز استفاده می شود. تنها وجه تمایز این دستگاه با تونل بربری استفاده از چدن یا استیل برجسته جهت بستر پخت می باشد که می توان نانی شبیه نان سنگک سنتی تولید نمود. در صورت پخت نان سنگک بصورت دستی از تونل با نوارعریض تر استفاده می شود که شاطر می تواند با استفاده از پارو خمیر را بر سطح پخت پهن نماید.
 توضیحات دیگر دستگاه تونلی پخت نان توضیحات دیگر:
تونلی دستگاه تونلی 7800 در ابعاد مختلف جهت تولید انواع نان بصورت اتومات و نیمه اتومات در شرکت صنایع پخت مشهد تولید می گردد. این مدل از دستگاه بر حسب نوع نان تولیدی به سه گروه تقسیم می شود: -این گروه از دستگاه تونلی جهت پخت نان بربری یا تافتون بصورت دستی یا اتومات با ظرفیت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در حالت اتومات در ابتدای خط تولید یک دستگاه خمیرریز مجهزبه پارو مخصوص قرار می گیرد که خمیر را به شکل ریزشی به سطح نوارپخت انتقال می دهد. خمیرریز مجهز به اینورتر بوده که می توان خروجی خمیررا با آن تنظیم کرد. پاروی خمیرریز براساس سفارش مشتری به شکل1-2-3-ردیفه می باشد. تونل پخت مجهز به اینورترو حرارت سنج بوده که از طریق آن می توان سرعت حرکت نوار و دمای تونل را تنظیم نمود و نان مطلوب را تهیه کرد. تیغه برش نان انتهایی دستگاه از جنس مخصوص می باشدو به در خواست مشتری می تواند مجهز به موتور و اینورتر جداگانه جهت برش نان به اندازه های دلخواه گردد. نانهای تولید شده در سبد استیل خروجی دستگاه جمع آوری می شود یا در صورت قرارگرفتن سردکن اتومات که به چند فن و یک اینورتر مجهز می باشد نان جهت خنک شدن منتقل می شود. در صورتیکه تونل جهت پخت نان بربری یا تافتون بصورت دستی باشد نیاز به قیچی قطع کن ندارد. در حالت اتومات دستگاه بانوارکم عرض توصیه می گردد در حالیکه بصورت پخت دستی نوارعریض تر میزان تولید را افزایش می دهد. نوار این دستگاه می تواند از جنس سیمی گالوانیزه یا استیل باشد. 2-این گروه از دستگاه تونلی جهت پخت نان لواش بصورت دستی یا اتومات با ظرفیت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در حالت اتومات در ابتدای خط تولید یک دستگاه پهن کن 6غلطکی مجهزبه اینورتر قرار می گیرد که خمیر را به شکل نواری به سطح نوارپخت انتقال می دهد. پهن کن6غلطکی مجهز به اینورتر بوده که می توان سرعت خروجی خمیررا با آن تنظیم نمود. پهن کن 6غلطکی براساس سفارش مشتری به شکل1-2-3ردیفه تولید می گردد. تونل پخت مجهز به اینورترو حرارت سنج بوده که از طریق آن می توان دور حرکت نوار و دمای تونل را تنظیم نمود و نان مطلوب را تهیه کرد. تیغه برش نان انتهایی دستگاه از جنس مخصوص می باشدو به در خواست مشتری می تواند مجهز به موتور و اینورترجداگانه جهت برش نان به اندازه های دلخواه گردد. نانهای تولید شده در سبد استیل خروجی دستگاه جمع آوری می شود یا در صورت قرارگرفتن نوارسردکن اتومات که به چند فن و یک اینورتر مجهز می باشد نان جهت خنک شدن منتقل می شود. در صورتیکه تونل جهت پخت نان لواش بصورت دستی باشد نیاز به قیچی قطع کن ندارد. نوار این دستگاه می تواند از جنس سیمی گالوانیزه، استیل و یا چدن باشد برای حفظ رطوبت و نرمی نان لواش معمولا تونل با طول کمتر توصیه می شود. در صورت تولید نان لواش بصورت خشک طول بلندتر و استفاده از سردکن جهت خنک نمودن و خارج کردن کامل رطوبت نان پیشنهاد می گردد. 3-این گروه از دستگاه تونلی جهت پخت نان سنگک بصورت دستی یا اتومات با ظرفیت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در حالت اتومات مانند تونل تولید بربری و تافتون از خمیرریز استفاده می شود. تنها وجه تمایز این دستگاه با تونل بربری استفاده از چدن یا استیل برجسته جهت بستر پخت می باشد که می توان نانی شبیه نان سنگک سنتی تولید نمود. در صورت پخت نان سنگک بصورت دستی از تونل با نوارعریض تر استفاده می شود که شاطر می تواند با استفاده از پارو خمیر را بر سطح پخت پهن نماید. - امکان تفکیک فضای پخت از فضای عرضه و بسته بندی - حرارت صددرصدغیرمستقیم و دارای نشان استاندارد ملی ایران می باشد. - عایق بندی مناسب دستگاه و کنترل مناسب دما باعث کاهش مصرف سوخت می گردد. - راندمان بالای تولید - کاهش دخالت دست در پخت نان - امکان تولید اتوماتیک انواع نان - کاهش ضایعات نان و دخالت دست در امرتولید نان
 تاریخ ثبت دستگاه تونلی پخت نان تاریخ ثبت:
۱۳۹۰/۰۲/۱۲
 نام و نام خانوادگی آگهی دهنده دستگاه تونلی پخت نان نام و نام خانوادگی آگهی دهنده:
شركت صنايع پخت مشهد
  شماره تماس دستگاه تونلی پخت نان شماره تماس:
051-32463458  -  051-32222124
  ایمیل دستگاه تونلی پخت نان ایمیل:
sales1@mbico.ir
   آدرس دستگاه تونلی پخت نان آدرس:
خراسان رضوي - مشهد - کیلومتر 22 بزرگراه آسیایی - بعد از روستای خرابه امین - ابتدای جاده محمد آباد قائم مقام
 فعالیتهای این شرکت دستگاه تونلی پخت نان فعالیتهای این شرکت:
نمایش صفحه شرکت

سفارشات فروش این شرکت

سفارشات خرید این شرکت
 
در صورتیکه دارای کالای فوق می باشید و قصد اعلام قیمت و فروش آن را دارید بر روی دکمه زير کلیک کنید تا اطلاعات برای شما ارسال شود.   
در صورتیکه قصد خرید کالای فوق را داریدو به قیمت و اطلاعات فنی نیازمندیدبر روی دکمه زير کلیک کنیدتا اطلاعات برای شما ارسال شود.   

این سفارش در جواب سفارش زیر می باشد

جوابهای داده شده به این سفارش

(خریدار) دستگاه پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه پخت نان
توضیحات:    ....
(خریدار) دستگاه پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه پخت نان
توضیحات:    ....
(خریدار) دستگاه پخت نان لواش تهران
توضیحات:    ....
(خریدار) دستگاه پخت نان سنگک تمام اتومات
توضیحات:    ....
(خریدار) دستگاه دستی نان سنگک
توضیحات:    ....
(خریدار) دستگاه پخت نان
توضیحات:    ....
(خریدار) دستگاه ریزشی پخت نان بربری
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه پخت نان
توضیحات:    ....
(خریدار) دستگاه تونلی پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه تونلی پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه تونلی پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه تونلی پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه تونلی پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه تونلی پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه تونلی پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه تونلی پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه تونلی پخت نان
توضیحات:   ....
(خریدار) دستگاه تونلی پخت نان
توضیحات:   ....

سفارشات خرید و فروش مرتبط

 دستگاه نان فانتزی و کلوچه(فروشنده)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه نان فانتزی و کلوچه   کشور....
 خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی(فروشنده)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
 خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی(خریدار)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
 خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی(فروشنده)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
 دستگاه نان فانتزی و کلوچه(خریدار)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه نان فانتزی و کلوچه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:اطلاعات کاملی درخصوص ماشین آلات و قیمت....
 خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی(فروشنده)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:ايران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
 فراوری و پخت خشکبار پسته و بادام ذرت(خریدار)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):فراوری و پخت خشکبار پسته و بادام ذرت   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
 دستگاه نان فانتزی (خریدار)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه نان فانتزی    مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :پخت نان....
 فراوری و پخت خشکبار پسته و بادام ذرت(خریدار)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):فراوری و پخت خشکبار پسته و بادام ذرت   مارک دستگاه:    کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول....
 خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی(خریدار)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
 پخت نان فانتزی صنعتی(خریدار)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):پخت نان فانتزی صنعتی   مارک دستگاه: استاندارد   کشور سازنده:آلمانGB   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
 خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی(خریدار)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
 خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی(خریدار)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید قند کله پختی و قند کبریتی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
 دستگاه تولید نان صنعتی(خریدار)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید نان صنعتی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :  ....
 ماشین آلات نان صنعتی(فروشنده)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ماشین آلات نان صنعتی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :  ....

ورود

نام کاربری:
رمزعبور:

جهت ورود به ایمیل اینجا را کلیک کنید.

آخرین شرکتهای صنعتی عضو شده

آخرين كلمات جستجو شده