فارسی    English    Chinese    العربیه امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳


 
    
جستجوي پيشرفته
 
به سامانه جامع "بازرگانی صنعتی ایران" خوش آمدید.... این سامانه مرجع رسمی خرید و فروش صنعتی ایرانیان مي باشد

جستجوي پيشرفته

پيش فرض جستجو And "شامل همه كلمات" ميباشد در صورتيكه نتايج دلخواه حاصل نشد از گزينه هاي جستجوي پيشرفته استفاده نماييد و با تغيير آنها به نتيجه دلخواه دست يابيد.

متن جستجو:      در بين:      نوع: 
استان :         
     دقیقا همین عبارت      شامل همه کلمات      شامل هریک از کلمات


نتیجه جستجو

(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -
توضیحات:    نام عمومی:ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:   ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف فلزی چهار گوش 4-5 لیتری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف فلزی چهار گوش 4-5 لیتری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:ظرف....
(خریدار) ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبارمصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) لیوان یکبارمصرف
توضیحات:    نام عمومی:لیوان یکبارمصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:خرید دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:خرید دستگاه تولید لیوان یکبارمصرف   محل....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) توليد ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:توليد ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:ارومیه....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید لیوان و ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید لیوان و ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :دستگاه ترموفرمینگ   نام علمی:   مشخصات فنی: خط کامل تولید ظروف یکبار مصرف   توضیحات....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:  ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) قاشق و چنگال یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:قاشق و چنگال یکبار مصرف   نام تجاری :قاشق وچنگال وظروف یکبار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :گرانول گیاهی.تولیدورق گیاهی.تولید ظروف گیاهی   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف پلاستیکی نگهداری موادغذایی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف پلاستیکی نگهداری موادغذایی   نام تجاری :ظرف بادی پلاستیکی   نام علمی:   مشخصات فنی: ظرف پلاستیکی برای بسته بندی و نگهداری صنایع....
(خریدار) خرید گرانول
توضیحات:    نام عمومی:خرید گرانول   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:گرانول پلی پروپیلن مارک C3OS - ظروف یکبار مصرف گرانول پلی پروپیلن مارک HP55OJ - کیسه گونی گراونول پلی اتیلن مارک HDPE 5218 UA - سطل و محصولا پلاستیکی گراونول پلی اتیلن مارک LLDPE - بطری....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ماشين شيرينگ پك و بسته بندي ظروف پت و شيشه
توضیحات:    نام عمومی:ماشين شيرينگ پك و بسته بندي ظروف پت و شيشه   نام تجاری :شرینک کابینی   نام علمی:شرینک کابینی   مشخصات فنی: ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:  ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) توليد ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:توليد ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:لطفا قیمت دستگاه و اطلاعاتی برای تولید ظروف....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی شیک
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی شیک   نام تجاری :سپیدان عسل 1010   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی: &....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: خط تولید کامل تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی با ظرفیت بین....
(خریدار) نواع ظروف شیشه ای و پلاپمپ و تریگرستیکی
توضیحات:    نام عمومی:نواع ظروف شیشه ای و پلاپمپ و تریگرستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :شیشه بسته بندی عسل   نام علمی:   مشخصات فنی: نیازمند شیشه بسته بندی عسل در اوزان....
(خریدار) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:سلام لطفا ت....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:مسجدسلیمان....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: zrofe shisheee ba hajme 20 litr baraye saderat....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:اهواز....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:بطری شیشه ای جهت بسته بندی نوعی....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: لیوان یکبار مصرف 200سی سی از نوع پلی پروپیلن   توضیحات تکمیلی:   محل....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) مواد پت
توضیحات:    عمومی:مواد پت   نام تجاری :پت اسيابي   نام علمی:پت بطري اسيابي   مشخصات فنی: پت به صورت اسيابي كاملا يكدست و شفاف جهت ظروف يكبار مصرف   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:كرج شهرك بهارستان....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:شیراز....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه بسته بندی
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه بسته بندی   نام تجاری :ترمو سیل   نام علمی:   مشخصات فنی: دوخت بلاستیک روی ظروف یکبار مصرف   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ماشين شيرينگ پك و بسته بندي ظروف پت و شيشه
توضیحات:    نام عمومی:ماشين شيرينگ پك و بسته بندي ظروف پت و شيشه   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: بسته بندی 6 تایی بطری 5/1 دوغ   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) کلیه ظروف یکبار مصرف گیاهی -
توضیحات:    نام عمومی:کلیه ظروف یکبار مصرف گیاهی -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:اردكان....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:  ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:مشهد....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری   نام تجاری :بطری شیشه ای   نام علمی:   مشخصات فنی: سایز دهانه....
(خریدار) مواد پلی اتيلن
توضیحات:    نام عمومی:مواد پلی اتيلن   نام تجاری :پت pet   نام علمی:پلي اتيلن-   مشخصات فنی: مواد توليد ظروف يكبار مصرف شفاف مخصوص بسته بندي گوشت و مرغ   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:كارخانه در شهرستان تهران....
(خریدار) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) کلیه ظروف یکبار مصرف گیاهی -
توضیحات:    نام عمومی:کلیه ظروف یکبار مصرف گیاهی -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) هایمپک 7240
توضیحات:    نام عمومی:هایمپک 7240   نام تجاری :هایمپک   نام علمی:پلی استاپرین   مشخصات فنی: ظروف یکبار مصرف رنگ سفید مات   توضیحات تکمیلی:جهت تولید لیوان یکبار مصرف در میزان 100 تن در هفته   محل تخلیه:کرج....
(خریدار) تولید ظروف یکبار مصرف از جنس ps
توضیحات:    نام عمومی:تولید ظروف یکبار مصرف از جنس ps   نام تجاری :ماست 100   نام علمی:ماست یکنفره 100 سی سی   مشخصات فنی: وزن 4 گرم   توضیحات تکمیلی:   محل....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: کوچکترین و کم هزینه ترین خط تولید و خط تولید متوسط با اطلاعات مربوط....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: تولیدورق وتولیدظروف یکبارمصرف گیاهی   توضیحات تکمیلی:کشورسازنده....
(خریدار) گلوله های سرامیکی و ظروف چینی سنتی
توضیحات:    نام عمومی:گلوله های سرامیکی و ظروف چینی سنتی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف غذا
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف غذا   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :خط تولیدظروف یکبار مصرف گیاهی   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:  ....
(خریدار) ظروف فلزی چهار گوش 4-5 لیتری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف فلزی چهار گوش 4-5 لیتری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps
توضیحات:    نام عمومی:تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps
توضیحات:    نام عمومی:تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -
توضیحات:    نام عمومی:ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -   نام تجاری :مواد اولیه تفلون   نام علمی:  ....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف غذا
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف غذا   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: درماه حدود 5000 عدد تریگر جهت بطری پت با دهانه 28   توضیحات تکمیلی:  ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:قیمت و شرایط فروش؟   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: در4رنگ   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:قم....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) مواد تزریقی پلی اتیلنی
توضیحات:    عمومی:مواد تزریقی پلی اتیلنی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:مواد پلی اتیلنی جهت ساخت ظروف   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایزن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایزن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:لطفا سازنده هاي خط توليد ماشين هاي ظروف....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :نگین پلاستیک   نام علمی:   مشخصات فنی: کاسه، بیضی،خورشت خوری،لیوان،ماستی،درب خورش خوری و ماستی، قاشق....
(خریدار) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی: من به تعدادی تریگر نیاز مندم همراه با بطری....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) لیوان و ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:لیوان و ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :لیوان و ظروف یکبار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی:    ....
(خریدار) واکس جدا کننده قالبهای فایبر گلاس
توضیحات:    ساخته شده به قالب می گردد .   توضیحات تکمیلی:تولید بر اساس نوع نیاز صنایغ فعال در این صنعت انجام می پذیرد . بســته بنــدی : در ظروف 2500 گرمی این محصول عرضه می گردد .   محل تخلیه:کیش....
(خریدار) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :ترموفرینگ   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:لطفا\" یا با شرکت تماس ارسال فرمائید یا با....
(خریدار) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: ظروف يكبار مصرف قاشق وچنگال نايلون و نايلكس   توضیحات....
(خریدار) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:توافقي....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) مواد اولیه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:مواد اولیه ظروف یکبار مصرف   توضیحات تکمیلی:مواد اولیه ظروف یکبار مصرفی که از ذرت تهیه شده....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :دستگاه نیم فرمینگ   نام علمی:   مشخصات فنی: دستگاه نیم فرمیگ - دو اکسترود - بازسازی کامل....
(فروشنده) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :بطری شیشه ای   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:قلعه....
(فروشنده) مواد پلی استایرن انبساطی (EPS)
توضیحات:    انبساطی (EPS)   نام تجاری :مواد پلي استايرن گريد724   نام علمی:p.s.garid.724.H   مشخصات فنی: مواد پلي استايرن جهت توليد ظروف يکبار مصرف گريد : 724 نوع.. هامپکت توليد . کره يا... مارک لداءن عربستان   توضیحات تکمیلی:تماس لطفا   محل تخلیه:دبي....
(فروشنده) ظروف میناکاری درجه یک
توضیحات:    نام عمومی:ظروف میناکاری درجه یک   نام تجاری :مینا کاری   نام علمی:مینا کاری   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) کفپوش پلی یورتان
توضیحات:    برای اعمال پوشش بعدی : حداقل 24 ساعت در دمای 20 درجه روش سخت شدن واکنش شیمیایی بین اجزاء: حلال رقیق کننده دوره انبارداری 12 ماه در ظروف دربسته به دور از نورمستقیم خورشید ومنبع حرارتی- دمای 5-30درجه سانتیگراد   توضیحات تکمیلی:- روکش کفپوش پلی یورتان کاربرد کفپوش....
(فروشنده) کفپوش اپوکسی
توضیحات:    کفپوش : 5 hr زمان خشک شدن عمقی کفپوش اپوکسی :24 hr زمان خشک شدن کامل: 14 days روش سخت شدن واکنش شیمیایی بین اجزاء دوره انبارداری :12 ماه در ظروف دربسته به دور نورمستقیم خورشید ومنبع حرارتی- دمای 5-30درجه سانتیگراد   توضیحات تکمیلی:روکش اپوکسی کاربرد کفپوش....
(فروشنده) ظروف پلاستیکی اشپزخانه
توضیحات:    نام عمومی:ظروف پلاستیکی اشپزخانه   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) خرید و فروش پلی پروپیلن PP
توضیحات:    با دیگر ترموپلاستیک ها جایگاه ویژه ای برای پلی پروپیلن (PP) در صنعت ایجاد کرده است. کاربردهای پلی پروپیلن (PP): • درپوش های رزوه دار ظروف پلاستیکی دهانه گشاد دارویی و بهداشتی که بدنه آنها از پلی اتیلن (HDPE) است • کاربرد پلی پروپیلن در ساخت بدنه ماژیک • کاربرد پلی پروپیلن در ساخت....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: خط تولید شامل موارد زیر : ۱ ) اکسترودر با متعلقات ۲ ) دستگاه ترموفرمینگ....
(فروشنده) قارچ بلنچ شده
توضیحات:    نام عمومی:قارچ بلنچ شده   نام تجاری :قارچ امير ارسلان   نام علمی:Mushroom   مشخصات فنی: قارچ بلنچ شده در ظروف ٥٠ كيلوني به صورت اسلايز وكامل عرضه ميگردد   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:محل خريدار....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :ظروف یکبار مصرف   نام علمی:فومی   مشخصات فنی:    توضیحات....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام علمی:دستگاه تولید ظروف....
(فروشنده) ظروف میناکاری درجه یک
توضیحات:    نام عمومی:ظروف میناکاری درجه یک   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) دستگاه تولید لیوان و ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید لیوان و ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :ترموفرمینگ   نام علمی:ترموفرمینگ   مشخصات فنی: ظرفیت بسته به کویتی قالب ، تعداد ضرب 30 ،   توضیحات....
(فروشنده) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) لیوان یکبارمصرف
توضیحات:    نام عمومی:لیوان یکبارمصرف   نام تجاری :لیوان PP   نام علمی:لیوان پلی پروپیلن   مشخصات فنی: ظروف یکبار مصرف گیاهی : تماس 09122203855 ظروف گیاهی ، ظروف یکبار مصرف گیاهی ، لیوان گیاهی ، ظرف غذا یکبار مصرف گیاهی ، لیوان....
(فروشنده) پارافین مایع صنعتی
توضیحات:    نام عمومی:پارافین مایع صنعتی   نام تجاری :   نام علمی:White Oil   مشخصات فنی: پارافين مايع رنگ بري شده سفيد و بدون بو مظروف در بشكه هاي نو 220 ليتري فلاش 200 ويسكوزيته در 100 درجه سانتيگراد 4.0 C.st   توضیحات تکمیلی:پارافين مايع رنگ بري شده سفيد و بدون بو مظروف....
(فروشنده) ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -
توضیحات:    نام عمومی:ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:   ....
(فروشنده) کلیه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نام عمومی:کلیه ظروف یکبارمصرف   نام تجاری :یکبار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی: فویل آلومینیومی رستورانی و خانگی و ظرف یکبارمصرف آلومینیومی تک....
(فروشنده) مواد شوينده ودستمال كاغذي
توضیحات:    DOULSE در 4 اسانس مختلف زير قيمت كارخانه 2- مايع دستشوئي نيم ليتري گليسيرينه DOULSE در 9 اسانس مختلف زير قيمت كارخانه 3-جرمگير دلس DOULSE در ظروف يك 1 و چهار 4 ليتري زير قيمت كارخانه 4-كيسه زباله بند دار بادوك Badook در دوسايز زير قيمت كارخانه 5-دستمال كاغذي فله اي تيشو خارجي در بسته هاي....
(فروشنده) بلكلي فراوري وخاك نسوز
توضیحات:    مشخصات فنی: باآناليز AL2O3 ر محدوده 21-25   توضیحات تکمیلی:خاك بال كلي باگريدهاي مختلفو قابليت مصرف در صنايع نسوز، چيني مظروف ،كاشي بدنه وانگوب ، مقره ،نفت گاز ،پتروشيمي ،صنايع بهداشتي ،و   محل تخلیه:طبق درخواست مشتري....
(فروشنده) ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -
توضیحات:    نام عمومی:ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:   ....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:تهران....
(فروشنده) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :گلسو ایمان   نام علمی:ظروف هفت پارچه اوپال   مشخصات فنی: ظروف دارای کیفیت بالا....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) ظروف میناکاری درجه یک
توضیحات:    نام عمومی:ظروف میناکاری درجه یک   نام تجاری :Enamel art   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:اصفهان....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :ظروف یکبار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی: بسمه تعالی با سلام و احترام، شرکت بهسازان....
(فروشنده) ظروف الومینیومی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف الومینیومی   نام تجاری :ظروف آلومینیوم   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: وارد كننده دستگاه توليد ظروف يكبار مصرف از كشور چين  ....
(فروشنده) مخزن 5500 لیتری افقی سه لایه
توضیحات:    جدار مخزن جلوگیری می کند   توضیحات تکمیلی:پلی اتیلن در برابر اسید ها و باز ها بسیار مقاوم بوده و جایگزین مناسبی برای مخازن و ظروف استینلس استیل (stainless steel ) می باشد . محصولات شرکت پلاستونیک از بهترین نوع مواد اولیه و با رعایت استانداردهای جهانی تولید می شود . تمامی مواد....
(فروشنده) مخزن 1000 لیتری عمودی سه لایه
توضیحات:    جدار مخزن جلوگیری می کند   توضیحات تکمیلی:پلی اتیلن در برابر اسید ها و باز ها بسیار مقاوم بوده و جایگزین مناسبی برای مخازن و ظروف استینلس استیل (stainless steel ) می باشد . محصولات شرکت پلاستونیک از بهترین نوع مواد اولیه و با رعایت استانداردهای جهانی تولید می شود . تمامی مواد....
(فروشنده) مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه
توضیحات:    جدار مخزن جلوگیری می کند   توضیحات تکمیلی:پلی اتیلن در برابر اسید ها و باز ها بسیار مقاوم بوده و جایگزین مناسبی برای مخازن و ظروف استینلس استیل (stainless steel ) می باشد . محصولات شرکت پلاستونیک از بهترین نوع مواد اولیه و با رعایت استانداردهای جهانی تولید می شود . تمامی مواد....
(فروشنده) مخزن 1000 لیتری کتابی سه لایه
توضیحات:    جدار مخزن جلوگیری می کند   توضیحات تکمیلی:پلی اتیلن در برابر اسید ها و باز ها بسیار مقاوم بوده و جایگزین مناسبی برای مخازن و ظروف استینلس استیل (stainless steel ) می باشد . محصولات شرکت پلاستونیک از بهترین نوع مواد اولیه و با رعایت استانداردهای جهانی تولید می شود . تمامی....
(فروشنده) مخازن ذخیره آب و مواد شیمیایی
توضیحات:    فنی: سه لایه و ضد جلبک   توضیحات تکمیلی:پلی اتیلن در برابر اسید ها و باز ها بسیار مقاوم بوده و جایگزین مناسبی برای مخازن و ظروف استینلس استیل (stainless steel ) می باشد . محصولات شرکت پلاستونیک از بهترین نوع مواد اولیه و با رعایت استانداردهای جهانی تولید می شود . تمامی....
(فروشنده) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: خط تولید گرده آلومینیوم برای ظروف تفلون دستگاه نورد 6 عدد 4 پرس ضربه ای 1....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف غذا
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف غذا   نام تجاری :یامور   نام علمی:   مشخصات فنی: ساخته شده ار پلی استایرن   توضیحات تکمیلی:ظرف غذا دو پرسی ظرف....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف غذا
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف غذا   نام تجاری :مبین پلاستیک   نام علمی:ظروف یکبارمصرف   مشخصات فنی: تولید و پخش ظروف....
(فروشنده) حلال روغن سیلیکون
توضیحات:    مشخصات فنی: حلال مخصوص بدون بو و بیرنگ که به هر میزان روغنهای سیلیکون در آن حل میگردد .   توضیحات تکمیلی:بسته بندی شده در ظروف پلی اتیلنی 4 و 20 لیتری.   محل تخلیه:درب محل شرکت در چهاردانگه....
(فروشنده) قیر فله ای و بشکه ای
توضیحات:    و بشکه ای   نام تجاری :قیر   نام علمی:bitumen   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:فروش قیر صادراتی - نفت جی - پاسارگاد - مظروف سازی قیر سریع تـرین گروه صادرات قیر خالص پالایشگاهی نفت جی اصفهان و پاسارگاد ایران جهت خرید قیر و صادرات آن به کشورهای پاکستان ، افغانستان....
(فروشنده) هیدروکسید آلومینیوم
توضیحات:    جهت مصرف در شوینده ها , کالسیینید آلومینا و نمکهای آلومینیوم , سولفات آلومینیوم, کلیریدهای آلومینیم, پلی آلومینیوم کلراید, شیشه, ظروف سفالی و چاپ جوهر و مرکب , ضد عرقها , خمیر دندان ها , دترژنت ها, مواد روان کننده ها و ظروف بسته بندی , همچنین بعنوان پر کننده کاغذ,....
(فروشنده) ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:ارسال به سراسر ایران....
(فروشنده) آب مقطر دیونیزه
توضیحات:    دیونیزه   نام تجاری :كوثر   نام علمی:   مشخصات فنی: اين اب باخلوص بالا وec=0000واستريل دربسته بندي شلهاي چهارتايي ازظروف پت 3ليتري (جمعا12ليتر)   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:دربكارخانه....
(فروشنده) جرمگیر و شوینده چندمنظوره گلشاد
توضیحات:    مشخصات فنی: پاک کننده ، براق کننده ، ضدعفونی کننده : انواع شیرآلات و سرویسهای بهداشتی ، تجهیزات آشپزخانه های خانگی و صنعتی ، انواع ظروف ، شیشه ، بلور ، کریستال ، پلاستیک ، آلومینیوم ، استیل ، استخر سونا ، جکوزی ، کتری ، اتو ، سماور ، بهارشوی ، چای ساز و . . .   توضیحات تکمیلی:  ....
(فروشنده) واکس تایر خودرو
توضیحات:    حاوی روغنهای سنتتیک و طبیعی برای حفظ نرمی و رنگ تایر اتومبیل . در دو فرمول و با قیمتهای مختلف .   توضیحات تکمیلی:بسته بندی: در ظروف یک، جهار و بیست لیتری   محل تخلیه:درب محل شرکت در چهاردانگه....
(فروشنده) ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -
توضیحات:    نام عمومی:ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:   ....
(فروشنده) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :تریگر   نام علمی:تریگر   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:درب کارخانه قم....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :دستگاه وکیوم   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :لیوان PP   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) پودر و مایع براقی ماشین ظرفشوئی صنعتی و اتوماتیک
توضیحات:    عوامل خیس کننده جهت کاهش کشش سطحی آب و درنتیجه نفوذ در ذرات سخت شده و موجب انحلال آنها می گردد. باوجود قدرت پاک کنندگی زیاد، کیفیت ظروف تحت تاثیرقرارنمی گیرد. با فرمول مخصوص از رسوب مواد در ماشین جلوگیری کرده و مانع از کاهش عمر ماشین ظرفشویی می‌شود. رضائی : 09370648945   توضیحات....
(فروشنده) خرده شیشه سنگ سیلیس
توضیحات:    نام عمومی:خرده شیشه سنگ سیلیس   نام تجاری :بلور   نام علمی:بلور   مشخصات فنی: شیشه خرده سفید بلور(ظروف شیشه ای)   توضیحات تکمیلی:شیشه خرده بلور دوره شهری در هر تناژموجود میباشد   محل تخلیه:ورامین....
(فروشنده) آب مقطر دیونیزه
توضیحات:    در ايران گرديد.از امتيازات اين دستگاه توليد انبوه آب مقطر ديونيزه با EC=0.0 و 100% استريل مي¬باشد. اين آب با نام تجاري كوثر در ظروف 3 ليتري پت در شل¬هاي 4 تايي بسته بندي و به بازار عرضه گرديده است. که موارد مصرف اين آب در صنایع پتروشيمي، پالايشگاهها، آزمایشگاهها، کلینیکهای....
(فروشنده) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :تريگر سفيد آبي   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) پودر شوینده ماشین های ظرفشوئی صنعتی
توضیحات:    و غیره با کیفیت بسیار عالی و قیمت بسیار مناسب همراه : 09370648945   توضیحات تکمیلی:پودر شوینده ماشین ظرفشویی ( چربیگیری پاششی ظروف )به علت شرایط کاری آن دارای خواص مخصوصی می باشد تا حداکثر کارایی را داشته باشد ، دارای کف کنترل شده می باشد تا عمل شستشو به طور کامل انجام شود....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: . ظرفیت لیوان های تولیدی دستگاه: 12 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 4 اونس (120 الی 360 سی....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps
توضیحات:    نام عمومی:تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) آبلیمو پت 3000 گرمی
توضیحات:    نام عمومی:آبلیمو پت 3000 گرمی   نام تجاری :آبلیمو3000گرمی-تزرو   نام علمی:آبلیمو   مشخصات فنی: ظروف یکبار مصرف پت همراه با درب و دسگیره   توضیحات تکمیلی:بسته بندیهای 4 عددی شیرینگ پک   محل تخلیه:....
(فروشنده) آبلیمو پت 1500 گرمی
توضیحات:    نام عمومی:آبلیمو پت 1500 گرمی   نام تجاری :آبلیمو1500گرمی-تزرو   نام علمی:آبلیمو   مشخصات فنی: ظروف یکبارمصرف پت همراه با درب و دستگیره   توضیحات تکمیلی:بسته بندیهای 6 عددی شیرینگ پک   محل تخلیه:....
(فروشنده) آبلیمو پت 1000 گرمی
توضیحات:    نام عمومی:آبلیمو پت 1000 گرمی   نام تجاری :آبلیمو1000گرمی-تزرو   نام علمی:آبلیمو   مشخصات فنی: ظروف یکبار مصرف پت همرا با درب و دستگیره   توضیحات تکمیلی:بسته بندیهای 6 عددی شیرینگ پک   محل تخلیه:....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :خط تولید ظروف یکبار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی: اکسترودر دارای هد 60 به همراه....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :ظروف يك بار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی: ليوان 250 سي سي با منشا گياهي شامل نشاسته ذرت،....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف غذا
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف غذا   نام تجاری :نگین   نام علمی:   مشخصات فنی: کلیه ظروف یکبار مصرف ،دستکس ،نایلون،سفره و ...  ....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :نگین پلاستیک   نام علمی:   مشخصات فنی: ظروف یکبار مصرف pp در نوع کریستال و هایم پک  ....
(فروشنده) وايتكس (آب ‍‍ژاول)Vaytks Bleach)
توضیحات:    ناپايدار است و در مجاورت نور و گرما ، يون -OCl تجزيه شده، اکسيژن آزاد مي‌کند و در نتيجه از شدت عمل آن کاسته مي‌شود. لذا بايذ آن را در ظروف مات و نيز دور از گرما نگهداري کرد. همچنين بهتر است محلول‌هاي تازه استفاده شود، زيرا بهر حال در اثر ماندن بسادگي تجزيه مي‌شود.بعنوان ضد عفوني....
(فروشنده) دی كرومات سديم و پتاسيم
توضیحات:    سديم و پتاسيم   مشخصات فنی: هر کیلوگرم بی کرومات سدیم به صورت جزئی   توضیحات تکمیلی:معرف شیمیایی است که درتمیز کردن ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی و به عنوان یک عامل تیترات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عنصر همچنین بصورت دندانه (مثلاً، عامل ثابت نگه دارنده) در رنگرزی....
(فروشنده) انواع ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:انواع ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) مستربچ و مواد اولیه صنعت پلاستیک/کانکس و خانه پيش ساخته و كانتينردر ابعاد ومدلهای مختلف /آهن آلات در اشکال مختلف
توضیحات:    ؛ صنایع پلاستیک ؛ فیبر ؛ فیلم ؛ لوله های تک لایه و دو لایه ( اعم از لوله های معمولی یا لوله های تحت فشار , حتی لوله های آنتی یو وی و ظروف بسته بندي آنتي باكتريال ) و سایر صنایع وابسته را به هر میزان و با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت در اختیار کارخانه داران و تولید کنندگان محترم....
(فروشنده) محلول سارفوسپت1 250 سی سی
توضیحات:    اروپايي EN1040 شرايط نگهداري و ايمني : از تماس با چشم و بلعيدن خودداري شود از تركيب محلول با مواد شيميايي ديگر خودداري شود در ظروف در بسته در شرايط متعارفي نگهداري شود. بسته بندي : ظروف 250 ميلي ليتري، نیم ليتري ، يك ليتري و چهار ليتري مزايا: -....
(فروشنده) کتراک
توضیحات:    به کار مي رود. که براي اين اختلاط توجه به نکاتي ضروري مي باشد. 1- نسبت اختلاط کتراک با آب حدود 3 به 1 مي باشد 2- اختلاط مي بايست در ظروف پلاستيکي تميز صورت گيرد. 3- آب مورد نظر بايستي خالص بوده و املاحي نظير ca و mg نداشته باشد. 4- درجه حرارت آب براي اختلاط مي بايست بين 15 تا 20 درجه....
(فروشنده) ماشين شيرينگ پك و بسته بندي ظروف پت و شيشه
توضیحات:    نام عمومی:ماشين شيرينگ پك و بسته بندي ظروف پت و شيشه   نام تجاری :شادمهر   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:شادمهر بزرگترین تولید کننده و صادر کننده انواع....
(فروشنده) مه ساز های تزئینی
توضیحات:    اندازه های مختلف اين دستگاه را در هرظرفي كه مايل هستيد مي توانيد روشن كنيد فقط به چند نكته زير توجه داشته باشيد حتي المقدوراز ظروف شيشه اي يا پلاستيكي و بطور كلي غير فلزي استفاده كنيد و براي جلوگيري از ترشح آب سعي نماييد، دهانه ظرف را بزرگ انتخاب كنيد دستگاه رطوبت ساز....
(فروشنده) پودر دکلره سلیک
توضیحات:    نام عمومی:پودر دکلره سلیک   نام تجاری :سلیک کالرslik   نام علمی:   مشخصات فنی: در ظروف 500 گرمی برای بیرنگ سازی مو تا درجات بالا دو نوع آبی و سفید بدون ایجاد ته رنگ زرد در روند بی رنگ سازی بدون غبار می باشد و در ترکیب با اکسیدان....
(فروشنده) ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوری   نام تجاری :نومینا   نام علمی:بلور   مشخصات فنی: انواع بشقاب-زیردستی-ظروف بزرگ پایه دار-لیوان و نیم لیوان....
(فروشنده) بی كرومات سديم و پتاسيم Non chromate
توضیحات:    نام علمی:Non chromate   مشخصات فنی: هر کیلو گرم ایرانی به صورت عمده   توضیحات تکمیلی:معرف شیمیایی است که درتمیز کردن ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی و به عنوان یک عامل تیترات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عنصر همچنین بصورت دندانه (مثلاً، عامل ثابت نگه دارنده) در رنگرزی....
(فروشنده) وايتكس (آب ‍‍ژاول)Vaytks Bleach)
توضیحات:    ناپايدار است و در مجاورت نور و گرما ، يون -OCl تجزيه شده، اکسيژن آزاد مي‌کند و در نتيجه از شدت عمل آن کاسته مي‌شود. لذا بايذ آن را در ظروف مات و نيز دور از گرما نگهداري کرد. همچنين بهتر است محلول‌هاي تازه استفاده شود، زيرا بهر حال در اثر ماندن بسادگي تجزيه مي‌شود.بعنوان ضد عفوني....
(فروشنده) بي كرومات پتاسيم ايراني
توضیحات:    نام علمی:Cr2K2O7   مشخصات فنی: هر كيلو گرم بي كرومات ايراني به صورت عمده   توضیحات تکمیلی:معرف شیمیایی است که درتمیز کردن ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی و به عنوان یک عامل تیترات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عنصر همچنین بصورت دندانه (مثلاً، عامل ثابت نگه دارنده) در رنگرزی....
(فروشنده) دی كرومات سديم و پتاسيم
توضیحات:    سديم و پتاسيم   مشخصات فنی: هر كيلو گرم بي كرومات سديم روسي به صورت عمده   توضیحات تکمیلی:معرف شیمیایی است که درتمیز کردن ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی و به عنوان یک عامل تیترات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عنصر همچنین بصورت دندانه (مثلاً، عامل ثابت نگه دارنده) در رنگرزی....
(فروشنده) اخرای هرمز ( کلوخه و پودر )- پودر اکسید آلومینیوم آلفا - پودر سیلیس - پودر فلدسپار - پودر کربنات کلسیم ساده و کوتد - - پودر بنتونیت - پودر باریت - میکروسیلیکا - کائولن - اکسید کلسیم - گیلسونایت( FLC )- تالک
توضیحات:    لذا ، در این پروسس آسیاب کردن، هیچگونه آهن آزاد وارد مواد در حال خردایش نمی شود و مواد تولیدی به راراحتی می توانند در صنعت چینی مظروف ، صنعت لعاب و تولید مقره و سایر صنایعی که نیاز به مصرف سیلیس ، فلدسپار ، کائولن ،دولومیت ، کربنات کلسیم ، بنتونیت ، باریت ، میکروسیلیکا ، اکسید....
(فروشنده) ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :شادمهر   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) گاز پروپلانت شیرین
توضیحات:    توضیحات تکمیلی:مصرف عمده گاز شیرین در تولید اسپری های آرایشی ، بهداشتی ، دئودرانت ها ، اسپری های رنگ و حشره کش ها و تولید ظروف یکبار مصرف فوم و تولید رول های فوم پلی استایرن می باشد.   محل تخلیه:....
(فروشنده) تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps
توضیحات:    نام عمومی:تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps   نام تجاری :iz آای زد   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی: &....
(فروشنده) واکس و محافظ دربهای چوبی در مقابل نفوذ آب و بخار آب
توضیحات:    پیدا می نماید . توصیه می گردد در مناطق مرطوب ار دو لایه واکس و محافظ به فاصله 10 ساعت برای اطمینان بیشتر استفاده شود . بسته بندی: در ظروف 1 ، 4 و 20 لیتری .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) واکس جدا کننده قالبهای فایبر گلاس
توضیحات:    ساخته شده به قالب می گردد .   توضیحات تکمیلی:تولید بر اساس نوع نیاز صنایغ فعال در این صنعت انجام می پذیرد . بســته بنــدی : در ظروف 2500 گرمی این محصول عرضه می گردد .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) محافظ فلـــزات در برابر زنگ زدگی
توضیحات:    لاک پشت بصورت اسپری کردن ، غریقی یا قلم مو انجام می پذیرد . بســته بــندی : محا فظ فلزات لاک پشت بر اساس سفارش تولید گردیده و در ظروف 20 لیتری عرضه می شود . کیفیت این محصول بوسیله پژوهشگاه پلیمر ایران بررسی و تائید گردیده است .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) واکس و کوتینگ خط تولید کفش ، کیف و کمربند
توضیحات:    ایجاد شده رنگ پس نمی دهد و در مقابل نفوذ آب مقاوم می باشد . بستــه بــندی : واکس و کوتینگ لاک پشت بر اساس سفارش تولید می گردد و در ظروف 20 و 100 لیتری عرضه می شود .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) واکـــس داشـــبورد
توضیحات:    شما انجام می پذیرد . ضمنا این محصول حاوی اسانس ملایمی برای معطر نمودن فضای داخلی خودرو می باشد . بستـــه بنــدی : این محصول در ظروف 150 سی سی عرضه می گردد و بنا بر سفارش در بسته بندی 1 و 4 چهار لیتری نیز عرضه می شود .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) واکس بدنه خـــودرو(حاوی کارنوبا واکس)
توضیحات:    ایجاد گردد . واکس اتومبیل لاک پشت برای استفاده از دستگاه پولیشر دستی نیز مناسب می باشد . بستــــه بندی : واکس اتومبیل لاک پشت در ظروف 400 میلی لیتری عرضه می گردد و بنا بر سفارش امکان بسته بندی در ظروف 4 و 20 لیتری نیز میسر می باشد .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) واکس مبــلمان ( چند کاره ) لاک پشت
توضیحات:    شدن واکس ، با کمک پارچه کتانی آن سطح پولیش شود تا ضمن برداشته شدن کلیه آلودگیها یک لایه براق لغزنده بوجود آید . بسته بنــدی : در ظروف 200 سی سی . بنا بر سفارش بسته بندی در ظروف یک ، چهار و بیست لیتری امکان پذیر است . * توصیه می گردد به علت لغزندگی لایه ایجاد شده....
(فروشنده) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) واکس سنگ و سرامیک و کفپوش
توضیحات:    براق گردد . توضیح : برای هر 80 متر مربع سنگ و سرامیک بطورمتوسط یک لیتر واکس مورد نیاز است . بسته بندی : واکس سنگ و سرامیک لاک پشت در ظروف یک لیتری ، چهار و بیست لیتری بنا بر سفارش عرضه می گردد .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) واکس دستگاه واکس زنی
توضیحات:    بر پایه کارنوبا واکس و نرم کننده های طبیعی با غلظتهای مختلف در سه رنگ مشکی ، قهوه ای و بیرنگ .   توضیحات تکمیلی:بسته بندی در ظروف یک ، چهار ، بیست و دویست لیتری بنا بر سفارش انجام می پذیرد . تهیه فرمول جدید از نظر غلظت ، براقیت و رنگ متناسب با دستگاهای جدید واکس زنی کارحانجات....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :پليمر گستر شرق   نام علمی:   مشخصات فنی: انواع قطعات پليمري غذايي و دارويي   توضیحات تکمیلی:انواع....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :طب پلاستيك نوين   نام علمی:طب پلاستيك نوين   مشخصات فنی: انوع قطعات پليمري غذايي و دارويي   توضیحات....
(فروشنده) لوازم جانبي صنايع پلاستيك
توضیحات:    نام عمومی:لوازم جانبي صنايع پلاستيك   نام تجاری :بهسازان پلیمر   نام علمی:   مشخصات فنی: دستگاه ظروف یکبارمصرف ، ظروف یکبارمصرف ( 09122203855 تماس ), فروش دستگاه ظروف یکبارمصرف ,خط تولید لیوان ظروف یکبار....
(فروشنده) قالب ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:قالب ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :قالب پلاستیک   نام علمی:قالب ظروف   مشخصات فنی: دستگاه ظروف یکبارمصرف ،....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) انواع مظروف روغن موتور و روغن صنعتي
توضیحات:    نام عمومی:انواع مظروف روغن موتور و روغن صنعتي   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) توليد ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:توليد ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) تینر فوری
توضیحات:    های داخلی بدن گردد . از عوامل دیگر شناخت تینر رنگ آن است که یکی از مهمترین ویژگی آنها و نشان دهنده درصد خلوص ، کیفیت پالایش و تمیزی ظروف آنها است . رنگ تینر به خصوص در فرمولاسیون رنگهای سفید و روشن بسیار اهمیت دارد . تینرهای تولیدی این کارخانه با توجه به خواص شیمیایی و فیزیکی....
(فروشنده) تينر
توضیحات:    های داخلی بدن گردد . از عوامل دیگر شناخت تینر رنگ آن است که یکی از مهمترین ویژگی آنها و نشان دهنده درصد خلوص ، کیفیت پالایش و تمیزی ظروف آنها است . رنگ تینر به خصوص در فرمولاسیون رنگهای سفید و روشن بسیار اهمیت دارد . تینرهای تولیدی این کارخانه با توجه به خواص شیمیایی و فیزیکی....
(فروشنده) قير مظروف
توضیحات:    نام عمومی:قير مظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :ظرف و لیوان یکبار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی: لیوان و ظروف یکبار مصرف از GPPS و HIPS در طرح....
(فروشنده) ظروف شيشه اي داروهاي تزريقي
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شيشه اي داروهاي تزريقي   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) قارچ دکمه ای
توضیحات:    مشخصات فنی: برداشت با سایز مورد درخواست وسفارش خریدار   توضیحات تکمیلی:عرضه به صورت فله عرضه به صورت نیم پز وعرضه در ظروف سفارشی با احتساب دستمزد   محل تخلیه:درب کارخانه کاشان....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف پلاستیکی IML
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف پلاستیکی IML   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) محلول خوراكي داكسي سايكلين % 10
توضیحات:    جاي خشك وخنك و دور از نور آفتاب نگهداري شود. •از يخ زدگي دارو جلوگيري شود. •دور از دسترس اطفال نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي كليستين سولفات
توضیحات:    شود. زمان پرهيز از مصرف: گوشت : 7 روز. تخم مرغ: ندارد. شرايط نگهداري : محلول مي بايستي در مكاني خشك و خنك نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر پلاستيكي.    محل تخلیه:-....
(فروشنده)  محلول خوراكي ديفلوكساسين % 10
توضیحات:    پرهيز از مصرف: 24 ساعت قبل از كشتار. شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك ( 15-25 درجه سانتيگراد ) و به دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر.   محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي انروفلوكساسين% 10
توضیحات:    9 روز و گوشت بوقلمون تا 11 روز پس از قطع دارو خودداري شود. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در مكاني خشك وخنك نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250ميلي،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر پلاستيكي.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي فلورفنيكل % 10
توضیحات:    پس از آخرين نوبت مصرف دارو مي باشد. شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك ( 10-25 درجه سانتيگراد ) و به دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) سوسپانسيون خوراكي سولفا ديازين+ تري متوپريم
توضیحات:    در مدت درمان و نيز 5 روز پس از درمان نبايد به مصرف انسان برسد. شرايط نگهداري: در جاي خنك و دور از نور آفتاب نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 200 ميلي ليتري.    محل تخلیه:-....
(فروشنده)  محلول خوراكي تيل مايكوزين فسفات
توضیحات:    قبل از كشتار. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در مكاني خشك و خنك ( زير 30 درجه سانتيگراد ) و دور از نور آفتاب نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 60 ميلي ليتري.   محل تخلیه:-....
(فروشنده)  محلول خوراكي ويتامين AD3E
توضیحات:    در حيوانات علاوه بر اينكه باعث بروز اختلالاتي مي شود،از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه نمي باشد. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در ظروف در بسته و دور از نور و حرارت نگهداري شود. بسته بندي: ظروف250 ميلي ،500 ميلي و 1000ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي ويتامين ب كمپلكس+ال كارنيتين
توضیحات:    شود. زمان پرهيز از مصرف: ندارد. شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك ( 15-25 درجه سانتيگراد ) و به دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250 ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي مولتي ويتامين
توضیحات:    تجويز مولتي ويتامين توصيه مي شود.اولين تجويز 1 تا2 ماه قبل از زايش و تجويز دوم 2 هفته پس از زايش. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در ظروف در بسته و دور از نور و حرارت نگهداري شود. بسته بندي:ظروف 250ميلي ، 500 ميلي و 1000 ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده)  محلول خوراكي مولتي ويتامين+اسيد آمينه
توضیحات:    آن به جيره روزانه طيور توصيه نمي شود. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي دور از نور ،حرارت و در مكاني خنك نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250 ميلي، 500 ميلي و 1000 ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي مولتي ويتامين+الكتروليت
توضیحات:    زماني 12 ساعت پس از تهيه بايد مصرف گردد. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي دور از نور، حرارت و در مكاني خنك نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250 ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر پلاستيكي    محل تخلیه:-....
(فروشنده)  محلول خوراكي پارافين
توضیحات:    در جذب مواد مغذي شود. زمان پرهيز از مصرف : ندارد. شرايط نگهداري: در جاي خنك نگهداري و به دور از نور مستقيم نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتري    محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي استيل تري بوتيل سيترات
توضیحات:    24 ساعت قبل از كشتار. شرايط نگهداري:محلول مي بايستي در مكاني خشك ،خنك ( 15-25 درجه سانتيگراد )و دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250 ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) سوسپانسيون خوراكي فنبندازول 2/5 %
توضیحات:    حداقل 7 روز پس از آخرين نوبت مصرف دارو. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در جاي خشك وخنك و دور از نور نگهداري گردد. بسته بندي: ظروف يك ليتري پلاستيكي.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) سوسپانسيون خوراكي آلبندازول 2/5 %
توضیحات:    دامهاي تحت درمان به مدت 72 ساعت خودداري گردد. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در جاي خشك وخنك و دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ظروف يك ليتري.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) سوسپانسيون خوراكي تريكلابندازول + لواميزول 8/75%
توضیحات:    باشد. زمان پرهيز از مصرف: شير:7 روز. گوشت:28روز. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در جاي خشك وخنك و دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ظروف يك ليتري پلاستيكي.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :ظروف بلوري   نام علمی:ظروف بلوري   مشخصات فنی: انواع ظروف بلوري....
(فروشنده) گلوله های سرامیکی و ظروف چینی سنتی
توضیحات:    نام عمومی:گلوله های سرامیکی و ظروف چینی سنتی    نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:گلوله های سرامیکی ازنوع استاتیت دراندازه های 40- 50-60-70-80....
(فروشنده) انواع گرید های خاک های نسوز و بالکلی
توضیحات:    پیروفیلیتی کائولن دار   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:این شرکت تهیه مواد اولیه بیش از 150 کارخانه کاشی و سرامیک و چینی مظروف و بهداشتی و انواع سرامیک های صنعتی و تولیدات نسوز را در داخل و خارج بر عهده دارد با توجه به اینکه انواع محصولات با سنگجوری دستی تفکیک می شود....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی    نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی    نام تجاری :ک....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی ....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی    مشخصات فنی: thermoforming machine injection machine film blowing machine....
(فروشنده) دستگاه تولید نایلون-نایلکس-نخ-گرانول/چاپ
توضیحات:    نایلکس کیسه فریزر.زباله سلفون. ونایلون شرینگ وحبابدار شرکت تهران صنعت اولین وبزرگترین سازنده ماشین الات مدرن تولید نخ و گرانول وظروف یکبار مصرف فوم وترمو فرمینگ وهمچنین ماشین آلات ودستگاهای بازیافت پلاستیک (گرانول) با تکنولوژی روز اروپا با بهترین کیفیت تولید شما را در رسیدن....
(فروشنده) طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی (سری5
توضیحات:    کامل بصورت جامد (NPK) - تولید لوله های سوپر پایپ (superpipe) - تولید در و پنجره P.V.C - تولید ورقهای فومیزه P.V.C - تولید پروفیل UPVC - بازیابی ظروف پت - تولید اسانسهای گیاهی - تولید اسید سولفوریک - تولید انواع دستکش چرمی وَ پارچه ای و صنعتی - تولید بویه های صیادی - تولید پریفرم و بطری پت -....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:سرعت بالا و مصرف برق پائین   کارایی....
(خریدار) انواع خط تولید (واردات )
توضیحات:    (واردات )   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:با سلام و خسته نباشی لطفا اطلاعات جامعی از خط تولید کامل ظروف یکبار مصرف پلاستیک و فوم و مارک دستگاه و مشخصات قطعات مصرفی و لیست قیمت آن را مرحمت فرمایید و همچنین اگر شرایط ویژه ای برای پرداخت دارید متذکر....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارای....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی اروپا   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :انواع ظروف  ....
(خریدار) دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف (6 رنگ )- گرد -
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف (6 رنگ )- گرد -   مارک دستگاه:    کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی اروپا   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در صنعت و ساخت ماشین....
(خریدار) تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی   مارک دستگاه: Lozhou,youtai,...   کشور سازنده:چين   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :توليد....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:تولید 100000 عدد لیوان در ساعت . تعویض قالب های مختلف جهت تولید....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) . خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):. خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:  ....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی اروپا   توضیحات دیگر:بدون ضایعات و بسته بندی....
(خریدار) دستگاه توليد ظروف گیاهی یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه توليد ظروف گیاهی یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:تولید بدون ضایعات و بسته بندی بدون دخالت....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:امکان تعویض قالب .مصرف....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در ساخت ماشین آلات....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:مصرف برق کمتر و سرعت تولید بیشتر ترکیه دارای....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در ساخت ماشین آلات....
(فروشنده) دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:انواع لیوان های گرد ، چهارگوش ، جداکننده....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:قیمت + کارایی   کارایی / محصول (موارد استفاده) :  ....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:اطلاعات تکمیلی در سایت شرکت موجود می باشد....
(فروشنده) دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در ساخت ماشین آلات صنعت پلاستیک  ....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در خاور میانه در صنعت پلاستیک  ....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(فروشنده) . خط تولید ورق ( شیت ) pp جهت لوازم التحریر
توضیحات:    طراحی وفنی زیبا ، مقاوم واصولی ، قابل رقابت با خط مشابه چینی وتایوانی است   کارایی / محصول (موارد استفاده) :لوازم التحریر-ظروف یک بارمصرف و..   توضیحات فنی:سیلندر مارپیچ 33/95 وازنظر فنی جهت تولید ورق pp با کاربرد درمحصولات لوازم التحریر ساخته شده . مجموعه شامل....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(خریدار) فروش اقساطی
توضیحات:    دستگاه (نام):فروش اقساطی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبارمصرف   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(خریدار) دستگاه ساخت ظروف پلاستیکی چهاروبیست لیتری
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ساخت ظروف پلاستیکی چهاروبیست لیتری   مارک دستگاه: همه   کشور سازنده:مهم نیست   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید  ....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(فروشنده) دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ در 4 سایز قابل تنظیم و ظرفیت چاپ 000/600 عدد لیوان در ساعت . ساخت آلمان دست دوم با....
(فروشنده) دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در صنعت پلاستیک در....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:لطفرام....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:دارای کیفیت برتر با سرعت بیشتر و مصرف برق....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ 6 رنگ تمام اتوماتیک دست دوم با 8 سال کارکرد .قیمت نو 65000 یورو.سرعت چاپ در ساعت 600000 عدد لیوان....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید نایلون و ظروف....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:دو سال گارنتی و ارائه لوازم جانبی و خدمات....
(فروشنده) خط تولیدشانه تخم مرغ
توضیحات:    ir-sedna   کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولیدشانه تخم مرغ.شانه ميوه.کفی ماست وسایرظروف....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:مشاوره .آموزش.نصبو راه اندازی و خدمات پس از فروش.حمل و نقل....
(خریدار) . خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):. خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:  ....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه رتبه اول صنعت پلاستیک در خاورمیانه . مشاوره . آموزش....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در صنعت ماشین آلات پلاستیک از نظر تکنولوژی....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف پلاستیک یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف پلاستیک یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه رتبه اول در ساخت و تولید دستگاههای صنایع پلاستیک.مشاوره....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید تسمه پلاستیک بسته بندیpet,pp
توضیحات:    رتبه اول در صنعت پلاستیک در خاور میانه . شرکت آرسیس ماشین طراح و سازنده ماشین آلات پلاستیک از جمله دستگاه تولید تسمه بسته بندی و ظروف یکبار مصرف . با مشاوره و آموزش رایگان . گارانتی . ارائه لوازم جانبی و خدمات پس از فروش . نصب و راه اندازی .حمل و نقل و ترخیص 09183521711   کارایی....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی   مارک دستگاه: شرکت آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه رتبه اول صنعت پلاستیک در خاور میانه....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:با ظرفیت 600000 عدد در ساعت   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف پلاستیک بسته بندی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف پلاستیک بسته بندی   مارک دستگاه: شرکت آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:مشاوره.آموزش.ساخت و نصب و راه اندازی .خدمات پس....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:مواد مصرفی : pp,ps,pe,pet,pvc,abs   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) ....
(فروشنده) توليد ظروف يكبار مصرف فوم
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):توليد ظروف يكبار مصرف فوم   مارک دستگاه:    کشور سازنده:كره جنوبي   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :خط توليد ظروف....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) راه اندازی خط تولید ظروف یک بار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):راه اندازی خط تولید ظروف یک بار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) ....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ در 4 سایز قابل تنظیم و ظرفیت چاپ 000/600 عدد لیوان در ساعت . ساخت آلمان دست دوم با....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) ....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاههای تولید ظروف گیاهی وکاغذی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاههای تولید ظروف گیاهی وکاغذی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) طراحی وساخت دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):طراحی وساخت دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ در 4 سایز قابل تنظیم و ظرفیت چاپ 000/600 عدد لیوان در ساعت . ساخت آلمان دست دوم با....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:در صورت نیاز فیلم دستگاه در ملاقات حضوری....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) . خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):. خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:  ....
(خریدار) . خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):. خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:  ....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) ....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ ظرف گرد 6 رنگ دست دوم ساخت آلمان با سایزهای قابل تنظیم .ظرفیت چاپ 600/000 عدد لیوان در ساعت.قیمت....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:چاپ گرد 6 رنگ ساخت آلمان با سایزهای قابل تنظیم تمام اتوماتیک با ظرفیت چاپ 600/000 عدد لیوان در ساعت....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:حمل و نقل   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:WWW.ARSISMACHINE.COM   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ دست دوم ساخت آلمان با 8 سال کارکرد در سایزهای قابل تنظیم. 09183521711....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:مشاوره ، آموزش،ساخت، نصب و راه اندازی....
(فروشنده) خط تولید ورق pp
توضیحات:    تولید ورق pp   مارک دستگاه:    کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :لوازم التحریر-ظروف یک بارمصرف و..   توضیحات فنی:دستگاه قادر به تولید ورق ازضخامت 70 میکرون تا 1500 میکرون با عرض 100 سانتیمتر میباشد . سیستم کنترل دستگاه ازنوع....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ 6 رنگ گرد ساخت آلمان با ظرفیت چاپ 600/000 عدد لیوان در ساعت در 4 سایز قابل تنظیم.دست دوم با....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:مشاوره،آموزش، ساخت ،نصب و راه اندازی....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:حمل و نقل   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ در 4 سایز قابل تنظیم ساخت آلمان دست دوم با 8 سال کارکرد با ظرفیت چاپ 600/000 عدد لیوان....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:2 سال گارانتی . مشاوره، آموزش ، نصب و راه....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:چاپ ظروف گرد در 4 سایز قابل تنظیم 6 رنگ ساخت آلمان . دست دوم با 8 سال کارکرد.قیمت نو 56/000....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:2 سالگارانتی ، مشاوره ، آموزش، نصب و راه....
(خریدار) دستگاه ظروف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبار مصرف....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ با 4 سایز قابل تنظیم دست دوم با 8 سال کارکرد با سرعت 600/000 لیوان در ساعت تمام اتوماتیک....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:دو سال گارانتی و خدمات....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ با 4 سایز قابل تنظیم ساخت آلمان .دست دوم با 8 سال کارکرد....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:WWW.ARSISMACHINE.COM 09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ ساخت آلمان با 8 سال کارکرد در سایزهای قابل تنظیم....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:با 2 سال گارانتی و خدمات پس از فروش ، ارائه....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:09183521711 WWW.ARSISMACHINE.COM   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:چاپ ظروف گرد در 4 سایز قابل تنظیم با ظرفیت 600/000 عدد لیوان در ساعت .6 رنگ . دست دوم با 8....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:این دستگاه با تکنولوژی آلمان در ترکیه....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:سرعت و کیفیت بالا .مصرف برق پائین. WWW.ARSISMACHINE.COM 09183521711  ....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:دست دوم با 8 سال کارکرد   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف....
(خریدار) توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:فروش بدلیل تعطیلی شرکت 09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرد   توضیحات فنی:قابلیت تنظیم قالب ظروف با 4 سایز مختلف.ظرفیت چاپ 600/000 عدد ظرف در ساعت .6 رنگ .دست دوم با ده سال....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ارائه خدمات پس از فروش و لوازم جانبی www.Arsismachine.com 09183521711  ....
(خریدار) ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) طراحی وساخت ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):طراحی وساخت ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید ورق گیاهی.pp.pvc.pet.abs
توضیحات:    مارک دستگاه: شرکت پلیمر سازان غرب   کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :ظروف یکبار مصرف گیاهی،طلق وشیرازه،نوار لبه   توضیحات فنی:کلیه قطعات با مارک معتبراروپای....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد
توضیحات:    (نام):دستگاه چاپ گرد   مارک دستگاه:    کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرد   توضیحات فنی:دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف گرد ، 6 رنگ . ساخت آلمان و 8 سال کارکرد .در ساعت 600/000 عدد لیوان در....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) طراحی وساخت ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):طراحی وساخت ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) طراحی وساخت دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):طراحی وساخت دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:گروه صنعتی آرسیس ترکیه با بیش از 18 سال پیشینه درخشان کاری....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:تولیدات این شرکت 2 سال ضمانت داشته و از زمان مشاوره ، طراحی....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف (بطری پلاستیکی)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف (بطری پلاستیکی)   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: خوب   کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:لطفا لیست....
(فروشنده) دستگاه لیوان یکبار مصرف
توضیحات:    با مشتریان عزیز از سفارش تا نصب دستگاه رایگان می باشد .سایت شرکت: www.arsismachine.com   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف یکبار مصرف   توضیحات فنی:گروه صنعتی آرسیس طبق سفارش مشتری در خصوص سرعت و ظزفیت مورد نظر تولید دستگاه را طراحی و ساخته و توسط اوپراتورهای....
(خریدار) دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه تولید لیوان کاغذی
توضیحات:    دستگاه (نام):دستگاه تولید لیوان کاغذی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:درخواست ليست قيمت مربوط به توليد ظروف يكبار مصرف كاغذي و نايلكس و ....   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ترموفرمینگ
توضیحات:    مارک دستگاه: v f k   کشور سازنده:کره جنوبی   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یک بار مصرب   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبار مصرف گیاهی و کاغذی نو و استوک دست دوم
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف گیاهی و کاغذی نو و استوک دست دوم   مارک دستگاه: اولویت 1 داخلی اولویت 2 خارجی   کشور سازنده:ایرانی و پیشنهاد شود  ....
(فروشنده) خط تولید تسمه بسته بندی پلاستیکی
توضیحات:    پلاستیک از جمله خط تولید تسمه بسته بندی پلاستیکی ، انواع اکسترودر ( خط تولید انواع ورق پلاستیک ) ، انواع ترموفرمینگ جهت تولید کلیه ظروف یکبار مصرف با تکنولوژی ترکیه با 2 سال ضمانت و خدمات پس از فروش طبق سفارش مشتری در خصوص ظرفیت تولید و سایزها از سال 1996 تا کنون فعالیت دارد . www.arsismachine.com  ....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی ودستگاه تولید لوله پلی اتیلن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی ودستگاه تولید لوله پلی اتیلن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) تولید ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):تولید ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) فروش اقساطی
توضیحات:    دستگاه (نام):فروش اقساطی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبار مصرف   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) فروش اقساطی
توضیحات:    اقساطی   مارک دستگاه: نوع خوب آن   کشور سازنده:مهم نیست   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبار مصرف   توضیحات فنی:....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:خارجی   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :ظروف یکبارمصرف....
(فروشنده) دستگاه بسته بندی سفره یکبار مصرف
توضیحات:    این دستگاه بسته بندی می توان به بهینه بودن آن جهت مصرف برق اشاره نمود   کارایی / محصول (موارد استفاده) :بسته بندی سفره و انواع ظروف یکبار مصرف   توضیحات فنی:دستگاه بسته بندی سفره یکبار مصرف مدل PM3KTF50 صنایع ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 50 سانتی متر را دارا....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:لیوان وظرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:لیوان وظرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) تولید ظروف یگبار مصرف.هم معمولی هم گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):تولید ظروف یگبار مصرف.هم معمولی هم گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(فروشنده) اکسترودر ورق PVC, PP
توضیحات:    ورق PVC, PP   مارک دستگاه:    کشور سازنده:چین   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف و بسته های دارویی   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف (6 رنگ )- گرد -
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف (6 رنگ )- گرد -   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / ....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه: بهسازان پلیمر   کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :  ....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاههای ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاههای ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:واردات و فروش....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :انواع ظروف  ....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) فروش اقساطی
توضیحات:    به استحضارمي رساند ، مد نظر است با توكل به خداوند منان و نيروهاي جوان منطقه خوزستان در صورت امكان و موافقت مجمع شركت ، از خط توليد ظروف يكبار مصرفي گياهي بازديد و در صورت مقرون بصرفه بودن بازريابي و توليد وآن را در استان خوزستان به راه اندازيم. لازم به توضيح است مبلغ اوليه....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) فروش اقساطی
توضیحات:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:سلام بااحترام اطلاعات درمورد خرید ظروف یکبار مصرف شامل: کشور سازنده -مارک-مدل-ظرفیت تولید-تهیه مواد اولیه-تعداد افراد لازم برای کار-قیمت دستگاه -نوع ظرف تولیدی(ظرف غذاخوری وبسته....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبار....
(خریدار) . خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):. خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:  ....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه: چینی   کشور سازنده:چین   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) گشتا صنعت مشهد
توضیحات:    دستگاه رل برگردان و رل به رل ملزومات بسته بندی شامل : ریبون های حرارتی جوهر جامد فیلم شیرینک pvc, pe,ps , pp انواع نوار چسب انواع ظروف یکبار مصرف کلیپس زن مهر چرخان دستی تاریخزن اتوماتیک کارتن وب سایت : www.gashtasanat.com ایمیل : gashtasanat1@yahoo.com تلفن : 23 -6513720-0511 همراه....
(فروشنده) تولید ظروف یکبار مصرف وکیوم و نیم فرمینگ اتوماتیک پلی استایرن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):تولید ظروف یکبار مصرف وکیوم و نیم فرمینگ اتوماتیک پلی استایرن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:دستگاه تولید ظروف....
(خریدار) دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید ورق وترموفرمینگ و قالب
توضیحات:    و قالب   مارک دستگاه: َArsis   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک   توضیحات فنی:شرکت آرسیس ماکینا با تکنولوژی ترکیه طراح و تولید کننده انواع دستگاه تولید ورق ( اکسترودر ) ، ترموفرمینگ....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) فروش اقساطی
توضیحات:    مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید محصولات پلاستیک سفره - لیوان- ظروف   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه پرکن ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه پرکن ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :پر کن روغن مایع خوراکی  ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:ایرانی یا چینی   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :ps ,pp   توضیحات....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:قيمت دستگاه توليد ظروف يكبارمصرف   کارایی....
(خریدار) دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:خواهشمند است اینجانب را در خصوص راه اندازی خط تولید ظروف....
(خریدار) نورد گرم ورق الومینیوم /دستگاه ریخته گری پیوسته ورق الومینیوم(strip/sheet caster of aluminium)
توضیحات:    دستگاه: نمیدانم   کشور سازنده:ارویا یی در غیر اینصورت چینی   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف الومینیوم   توضیحات فنی:....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :لیوان سطل ماست کوچک وبزرگ  ....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف لیوان و لانچ باکس
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف لیوان و لانچ باکس   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) فروش دستگاه پلاستیک دست دوم
توضیحات:    یاسین گندمی   کارایی / محصول (موارد استفاده) :پزشکی آزمایشگاهی   توضیحات فنی:اقلامی مانندلوله آزمایش وسمپلروظروف نمونه گیری آزمایشگاهی سرسمپلر/اپلیکاتور/سفتی باکس/....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف لیوان و لانچ باکس
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف لیوان و لانچ باکس   مارک دستگاه: VFK HEAD CORP   کشور سازنده:کره جنوبی   توضیحات دیگر:15 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از....
(فروشنده) فروش اقساطی
توضیحات:    تولید ورق پلی کربنات دستگاه تولید ورق پلی پروپیلن دستگاع تولید ورق پی وی سی دستگاه چاپ نایلون دستگاه چاپ سلفون دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیکی دستگاه ظروف یکبار مصرف گیاهی دستگاه ظروف یکبار مصرف....
(فروشنده) فروش دستگاه پلاستیک دست دوم
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):فروش دستگاه پلاستیک دست دوم   مارک دستگاه: خارجی   کشور سازنده:اروپایی   توضیحات دیگر:دستگاه ظروف یکبار مصرف ، دستگاه ظروف یکبار مصرف گیاهی ، دستگاه ظروف یکبار مصرف کاغذی ، دستگاه ظروف یکبار مصرف....
(خریدار) ماشین آلات ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ماشین آلات ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ماشین آلات ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ماشین آلات ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) تزریق پلاستیک
توضیحات:    پلاستیک ، دستگاه سبد میوه ، قالب پلاستیک ، قالب تزریقی ، دستگاه پلاستیک ، دستگاه اکسترودر ، دستگاه آسیاب ، بازیافت pet ،دستگاه ظروف یکبار مصرف PP ، دستگاه ظروف یکبار مصرف pp ، خط تولید ظروف یکبار مصرف PPخط تولید ظروف یکبار مصرف pp ، دستگاه....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:لیوان
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:لیوان   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موار....
(خریدار) راه اندازی خط تولید ظروف یک بار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):راه اندازی خط تولید ظروف یک بار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:جهت راه اندازی کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف لطفا راهنمایی....
(فروشنده) ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه: بهسازان پلیمر   کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:شرکت بهسازان پلیمر با بیش از 15 سال ساخت دستگاه تولید....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، و وکیوم به صورت تک و چندلایه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، و وکیوم به صورت تک و چندلایه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :ساخت ظروف....
(فروشنده) اکسترودر پلاستیک
توضیحات:    بهسازان پلیمر   کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:09122203855 www.behsazanpolymer.net   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید رول و ظروف یکبار مصرف PS.PP.PVC.PET   توضیحات فنی:( ساخت دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف ) لیست ماشین آلات و دستگاهها و تجهیزات ساخت و تولید....
(فروشنده) دستگاه ظروف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف گیاهی   مارک دستگاه: بهسازان پلیمر   کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:09122203855- www.behsazanpolymer.net   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) . خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):. خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:  ....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید   توضیحات فنی:با....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) واردات ماشین الات.خطوط تولید.دستگاه از چین
توضیحات:    کارایی بالا و با ضمانت باشه   کشور سازنده:ترجیحا ایتالیایی   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبار مصرف و بلاستیکی   توضیحات فنی:....