فارسی    English    Chinese    العربیه امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳


 
    
جستجوي پيشرفته
 
به سامانه جامع "بازرگانی صنعتی ایران" خوش آمدید.... این سامانه مرجع رسمی خرید و فروش صنعتی ایرانیان مي باشد

جستجوي پيشرفته

پيش فرض جستجو And "شامل همه كلمات" ميباشد در صورتيكه نتايج دلخواه حاصل نشد از گزينه هاي جستجوي پيشرفته استفاده نماييد و با تغيير آنها به نتيجه دلخواه دست يابيد.

متن جستجو:      در بين:      نوع: 
استان :         
     دقیقا همین عبارت      شامل همه کلمات      شامل هریک از کلمات


نتیجه جستجو

(خریدار) دستگاه تولید لیوان و ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید لیوان و ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:کهنوج....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -
توضیحات:    نام عمومی:ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:   ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف فلزی چهار گوش 4-5 لیتری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف فلزی چهار گوش 4-5 لیتری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:ظرف....
(خریدار) ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبارمصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) لیوان یکبارمصرف
توضیحات:    نام عمومی:لیوان یکبارمصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:خرید دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:خرید دستگاه تولید لیوان یکبارمصرف   محل....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) توليد ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:توليد ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:ارومیه....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید لیوان و ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید لیوان و ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :دستگاه ترموفرمینگ   نام علمی:   مشخصات فنی: خط کامل تولید ظروف یکبار مصرف   توضیحات....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:  ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) قاشق و چنگال یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:قاشق و چنگال یکبار مصرف   نام تجاری :قاشق وچنگال وظروف یکبار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :گرانول گیاهی.تولیدورق گیاهی.تولید ظروف گیاهی   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف پلاستیکی نگهداری موادغذایی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف پلاستیکی نگهداری موادغذایی   نام تجاری :ظرف بادی پلاستیکی   نام علمی:   مشخصات فنی: ظرف پلاستیکی برای بسته بندی و نگهداری صنایع....
(خریدار) خرید گرانول
توضیحات:    نام عمومی:خرید گرانول   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:گرانول پلی پروپیلن مارک C3OS - ظروف یکبار مصرف گرانول پلی پروپیلن مارک HP55OJ - کیسه گونی گراونول پلی اتیلن مارک HDPE 5218 UA - سطل و محصولا پلاستیکی گراونول پلی اتیلن مارک LLDPE - بطری....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ماشين شيرينگ پك و بسته بندي ظروف پت و شيشه
توضیحات:    نام عمومی:ماشين شيرينگ پك و بسته بندي ظروف پت و شيشه   نام تجاری :شرینک کابینی   نام علمی:شرینک کابینی   مشخصات فنی: ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:  ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) توليد ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:توليد ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:لطفا قیمت دستگاه و اطلاعاتی برای تولید ظروف....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی شیک
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی شیک   نام تجاری :سپیدان عسل 1010   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی: &....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: خط تولید کامل تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی با ظرفیت بین....
(خریدار) نواع ظروف شیشه ای و پلاپمپ و تریگرستیکی
توضیحات:    نام عمومی:نواع ظروف شیشه ای و پلاپمپ و تریگرستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :شیشه بسته بندی عسل   نام علمی:   مشخصات فنی: نیازمند شیشه بسته بندی عسل در اوزان....
(خریدار) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:سلام لطفا ت....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:مسجدسلیمان....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: zrofe shisheee ba hajme 20 litr baraye saderat....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:اهواز....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:بطری شیشه ای جهت بسته بندی نوعی....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: لیوان یکبار مصرف 200سی سی از نوع پلی پروپیلن   توضیحات تکمیلی:   محل....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) مواد پت
توضیحات:    عمومی:مواد پت   نام تجاری :پت اسيابي   نام علمی:پت بطري اسيابي   مشخصات فنی: پت به صورت اسيابي كاملا يكدست و شفاف جهت ظروف يكبار مصرف   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:كرج شهرك بهارستان....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:شیراز....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه بسته بندی
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه بسته بندی   نام تجاری :ترمو سیل   نام علمی:   مشخصات فنی: دوخت بلاستیک روی ظروف یکبار مصرف   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ماشين شيرينگ پك و بسته بندي ظروف پت و شيشه
توضیحات:    نام عمومی:ماشين شيرينگ پك و بسته بندي ظروف پت و شيشه   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: بسته بندی 6 تایی بطری 5/1 دوغ   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) کلیه ظروف یکبار مصرف گیاهی -
توضیحات:    نام عمومی:کلیه ظروف یکبار مصرف گیاهی -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:اردكان....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:  ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:مشهد....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری   نام تجاری :بطری شیشه ای   نام علمی:   مشخصات فنی: سایز دهانه....
(خریدار) مواد پلی اتيلن
توضیحات:    نام عمومی:مواد پلی اتيلن   نام تجاری :پت pet   نام علمی:پلي اتيلن-   مشخصات فنی: مواد توليد ظروف يكبار مصرف شفاف مخصوص بسته بندي گوشت و مرغ   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:كارخانه در شهرستان تهران....
(خریدار) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) کلیه ظروف یکبار مصرف گیاهی -
توضیحات:    نام عمومی:کلیه ظروف یکبار مصرف گیاهی -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) هایمپک 7240
توضیحات:    نام عمومی:هایمپک 7240   نام تجاری :هایمپک   نام علمی:پلی استاپرین   مشخصات فنی: ظروف یکبار مصرف رنگ سفید مات   توضیحات تکمیلی:جهت تولید لیوان یکبار مصرف در میزان 100 تن در هفته   محل تخلیه:کرج....
(خریدار) تولید ظروف یکبار مصرف از جنس ps
توضیحات:    نام عمومی:تولید ظروف یکبار مصرف از جنس ps   نام تجاری :ماست 100   نام علمی:ماست یکنفره 100 سی سی   مشخصات فنی: وزن 4 گرم   توضیحات تکمیلی:   محل....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: کوچکترین و کم هزینه ترین خط تولید و خط تولید متوسط با اطلاعات مربوط....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: تولیدورق وتولیدظروف یکبارمصرف گیاهی   توضیحات تکمیلی:کشورسازنده....
(خریدار) گلوله های سرامیکی و ظروف چینی سنتی
توضیحات:    نام عمومی:گلوله های سرامیکی و ظروف چینی سنتی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف غذا
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف غذا   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :خط تولیدظروف یکبار مصرف گیاهی   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:  ....
(خریدار) ظروف فلزی چهار گوش 4-5 لیتری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف فلزی چهار گوش 4-5 لیتری   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps
توضیحات:    نام عمومی:تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps
توضیحات:    نام عمومی:تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -
توضیحات:    نام عمومی:ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -   نام تجاری :مواد اولیه تفلون   نام علمی:  ....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف غذا
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف غذا   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: درماه حدود 5000 عدد تریگر جهت بطری پت با دهانه 28   توضیحات تکمیلی:  ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:قیمت و شرایط فروش؟   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: در4رنگ   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:قم....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) مواد تزریقی پلی اتیلنی
توضیحات:    عمومی:مواد تزریقی پلی اتیلنی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:مواد پلی اتیلنی جهت ساخت ظروف   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایزن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایزن   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:لطفا سازنده هاي خط توليد ماشين هاي ظروف....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :نگین پلاستیک   نام علمی:   مشخصات فنی: کاسه، بیضی،خورشت خوری،لیوان،ماستی،درب خورش خوری و ماستی، قاشق....
(خریدار) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی: من به تعدادی تریگر نیاز مندم همراه با بطری....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) لیوان و ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:لیوان و ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :لیوان و ظروف یکبار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی:    ....
(خریدار) واکس جدا کننده قالبهای فایبر گلاس
توضیحات:    ساخته شده به قالب می گردد .   توضیحات تکمیلی:تولید بر اساس نوع نیاز صنایغ فعال در این صنعت انجام می پذیرد . بســته بنــدی : در ظروف 2500 گرمی این محصول عرضه می گردد .   محل تخلیه:کیش....
(خریدار) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :ترموفرینگ   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:لطفا\" یا با شرکت تماس ارسال فرمائید یا با....
(خریدار) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: ظروف يكبار مصرف قاشق وچنگال نايلون و نايلكس   توضیحات....
(خریدار) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:توافقي....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(خریدار) مواد اولیه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:مواد اولیه ظروف یکبار مصرف   توضیحات تکمیلی:مواد اولیه ظروف یکبار مصرفی که از ذرت تهیه شده....
(فروشنده) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :ظروف بلوری   نام علمی:ظروف بلوری   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:  ....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :دستگاه نیم فرمینگ   نام علمی:   مشخصات فنی: دستگاه نیم فرمیگ - دو اکسترود - بازسازی کامل....
(فروشنده) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری -   نام تجاری :بطری شیشه ای   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:قلعه....
(فروشنده) مواد پلی استایرن انبساطی (EPS)
توضیحات:    انبساطی (EPS)   نام تجاری :مواد پلي استايرن گريد724   نام علمی:p.s.garid.724.H   مشخصات فنی: مواد پلي استايرن جهت توليد ظروف يکبار مصرف گريد : 724 نوع.. هامپکت توليد . کره يا... مارک لداءن عربستان   توضیحات تکمیلی:تماس لطفا   محل تخلیه:دبي....
(فروشنده) ظروف میناکاری درجه یک
توضیحات:    نام عمومی:ظروف میناکاری درجه یک   نام تجاری :مینا کاری   نام علمی:مینا کاری   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) کفپوش پلی یورتان
توضیحات:    برای اعمال پوشش بعدی : حداقل 24 ساعت در دمای 20 درجه روش سخت شدن واکنش شیمیایی بین اجزاء: حلال رقیق کننده دوره انبارداری 12 ماه در ظروف دربسته به دور از نورمستقیم خورشید ومنبع حرارتی- دمای 5-30درجه سانتیگراد   توضیحات تکمیلی:- روکش کفپوش پلی یورتان کاربرد کفپوش....
(فروشنده) کفپوش اپوکسی
توضیحات:    کفپوش : 5 hr زمان خشک شدن عمقی کفپوش اپوکسی :24 hr زمان خشک شدن کامل: 14 days روش سخت شدن واکنش شیمیایی بین اجزاء دوره انبارداری :12 ماه در ظروف دربسته به دور نورمستقیم خورشید ومنبع حرارتی- دمای 5-30درجه سانتیگراد   توضیحات تکمیلی:روکش اپوکسی کاربرد کفپوش....
(فروشنده) ظروف پلاستیکی اشپزخانه
توضیحات:    نام عمومی:ظروف پلاستیکی اشپزخانه   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: خط تولید شامل موارد زیر : ۱ ) اکسترودر با متعلقات ۲ ) دستگاه ترموفرمینگ....
(فروشنده) قارچ بلنچ شده
توضیحات:    نام عمومی:قارچ بلنچ شده   نام تجاری :قارچ امير ارسلان   نام علمی:Mushroom   مشخصات فنی: قارچ بلنچ شده در ظروف ٥٠ كيلوني به صورت اسلايز وكامل عرضه ميگردد   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:محل خريدار....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :ظروف یکبار مصرف   نام علمی:فومی   مشخصات فنی:    توضیحات....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام علمی:دستگاه تولید ظروف....
(فروشنده) ظروف میناکاری درجه یک
توضیحات:    نام عمومی:ظروف میناکاری درجه یک   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) دستگاه تولید لیوان و ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید لیوان و ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :ترموفرمینگ   نام علمی:ترموفرمینگ   مشخصات فنی: ظرفیت بسته به کویتی قالب ، تعداد ضرب 30 ،   توضیحات....
(فروشنده) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) لیوان یکبارمصرف
توضیحات:    نام عمومی:لیوان یکبارمصرف   نام تجاری :لیوان PP   نام علمی:لیوان پلی پروپیلن   مشخصات فنی: ظروف یکبار مصرف گیاهی : تماس 09122203855 ظروف گیاهی ، ظروف یکبار مصرف گیاهی ، لیوان گیاهی ، ظرف غذا یکبار مصرف گیاهی ، لیوان....
(فروشنده) پارافین مایع صنعتی
توضیحات:    نام عمومی:پارافین مایع صنعتی   نام تجاری :   نام علمی:White Oil   مشخصات فنی: پارافين مايع رنگ بري شده سفيد و بدون بو مظروف در بشكه هاي نو 220 ليتري فلاش 200 ويسكوزيته در 100 درجه سانتيگراد 4.0 C.st   توضیحات تکمیلی:پارافين مايع رنگ بري شده سفيد و بدون بو مظروف....
(فروشنده) ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -
توضیحات:    نام عمومی:ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:   ....
(فروشنده) کلیه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نام عمومی:کلیه ظروف یکبارمصرف   نام تجاری :یکبار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی: فویل آلومینیومی رستورانی و خانگی و ظرف یکبارمصرف آلومینیومی تک....
(فروشنده) مواد شوينده ودستمال كاغذي
توضیحات:    DOULSE در 4 اسانس مختلف زير قيمت كارخانه 2- مايع دستشوئي نيم ليتري گليسيرينه DOULSE در 9 اسانس مختلف زير قيمت كارخانه 3-جرمگير دلس DOULSE در ظروف يك 1 و چهار 4 ليتري زير قيمت كارخانه 4-كيسه زباله بند دار بادوك Badook در دوسايز زير قيمت كارخانه 5-دستمال كاغذي فله اي تيشو خارجي در بسته هاي....
(فروشنده) بلكلي فراوري وخاك نسوز
توضیحات:    مشخصات فنی: باآناليز AL2O3 ر محدوده 21-25   توضیحات تکمیلی:خاك بال كلي باگريدهاي مختلفو قابليت مصرف در صنايع نسوز، چيني مظروف ،كاشي بدنه وانگوب ، مقره ،نفت گاز ،پتروشيمي ،صنايع بهداشتي ،و   محل تخلیه:طبق درخواست مشتري....
(فروشنده) ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -
توضیحات:    نام عمومی:ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:   ....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:تهران....
(فروشنده) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :گلسو ایمان   نام علمی:ظروف هفت پارچه اوپال   مشخصات فنی: ظروف دارای کیفیت بالا....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) ظروف میناکاری درجه یک
توضیحات:    نام عمومی:ظروف میناکاری درجه یک   نام تجاری :Enamel art   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:اصفهان....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :ظروف یکبار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی: بسمه تعالی با سلام و احترام، شرکت بهسازان....
(فروشنده) ظروف الومینیومی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف الومینیومی   نام تجاری :ظروف آلومینیوم   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: وارد كننده دستگاه توليد ظروف يكبار مصرف از كشور چين  ....
(فروشنده) مخزن 5500 لیتری افقی سه لایه
توضیحات:    جدار مخزن جلوگیری می کند   توضیحات تکمیلی:پلی اتیلن در برابر اسید ها و باز ها بسیار مقاوم بوده و جایگزین مناسبی برای مخازن و ظروف استینلس استیل (stainless steel ) می باشد . محصولات شرکت پلاستونیک از بهترین نوع مواد اولیه و با رعایت استانداردهای جهانی تولید می شود . تمامی مواد....
(فروشنده) مخزن 1000 لیتری عمودی سه لایه
توضیحات:    جدار مخزن جلوگیری می کند   توضیحات تکمیلی:پلی اتیلن در برابر اسید ها و باز ها بسیار مقاوم بوده و جایگزین مناسبی برای مخازن و ظروف استینلس استیل (stainless steel ) می باشد . محصولات شرکت پلاستونیک از بهترین نوع مواد اولیه و با رعایت استانداردهای جهانی تولید می شود . تمامی مواد....
(فروشنده) مخزن 1000 لیتری افقی سه لایه
توضیحات:    جدار مخزن جلوگیری می کند   توضیحات تکمیلی:پلی اتیلن در برابر اسید ها و باز ها بسیار مقاوم بوده و جایگزین مناسبی برای مخازن و ظروف استینلس استیل (stainless steel ) می باشد . محصولات شرکت پلاستونیک از بهترین نوع مواد اولیه و با رعایت استانداردهای جهانی تولید می شود . تمامی مواد....
(فروشنده) مخزن 1000 لیتری کتابی سه لایه
توضیحات:    جدار مخزن جلوگیری می کند   توضیحات تکمیلی:پلی اتیلن در برابر اسید ها و باز ها بسیار مقاوم بوده و جایگزین مناسبی برای مخازن و ظروف استینلس استیل (stainless steel ) می باشد . محصولات شرکت پلاستونیک از بهترین نوع مواد اولیه و با رعایت استانداردهای جهانی تولید می شود . تمامی....
(فروشنده) مخازن ذخیره آب و مواد شیمیایی
توضیحات:    فنی: سه لایه و ضد جلبک   توضیحات تکمیلی:پلی اتیلن در برابر اسید ها و باز ها بسیار مقاوم بوده و جایگزین مناسبی برای مخازن و ظروف استینلس استیل (stainless steel ) می باشد . محصولات شرکت پلاستونیک از بهترین نوع مواد اولیه و با رعایت استانداردهای جهانی تولید می شود . تمامی....
(فروشنده) خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید گرده آلومینیم برای تولید ظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: خط تولید گرده آلومینیوم برای ظروف تفلون دستگاه نورد 6 عدد 4 پرس ضربه ای 1....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف غذا
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف غذا   نام تجاری :یامور   نام علمی:   مشخصات فنی: ساخته شده ار پلی استایرن   توضیحات تکمیلی:ظرف غذا دو پرسی ظرف....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف غذا
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف غذا   نام تجاری :مبین پلاستیک   نام علمی:ظروف یکبارمصرف   مشخصات فنی: تولید و پخش ظروف....
(فروشنده) حلال روغن سیلیکون
توضیحات:    مشخصات فنی: حلال مخصوص بدون بو و بیرنگ که به هر میزان روغنهای سیلیکون در آن حل میگردد .   توضیحات تکمیلی:بسته بندی شده در ظروف پلی اتیلنی 4 و 20 لیتری.   محل تخلیه:درب محل شرکت در چهاردانگه....
(فروشنده) قیر فله ای و بشکه ای
توضیحات:    و بشکه ای   نام تجاری :قیر   نام علمی:bitumen   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:فروش قیر صادراتی - نفت جی - پاسارگاد - مظروف سازی قیر سریع تـرین گروه صادرات قیر خالص پالایشگاهی نفت جی اصفهان و پاسارگاد ایران جهت خرید قیر و صادرات آن به کشورهای پاکستان ، افغانستان....
(فروشنده) هیدروکسید آلومینیوم
توضیحات:    جهت مصرف در شوینده ها , کالسیینید آلومینا و نمکهای آلومینیوم , سولفات آلومینیوم, کلیریدهای آلومینیم, پلی آلومینیوم کلراید, شیشه, ظروف سفالی و چاپ جوهر و مرکب , ضد عرقها , خمیر دندان ها , دترژنت ها, مواد روان کننده ها و ظروف بسته بندی , همچنین بعنوان پر کننده کاغذ,....
(فروشنده) ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:ارسال به سراسر ایران....
(فروشنده) آب مقطر دیونیزه
توضیحات:    دیونیزه   نام تجاری :كوثر   نام علمی:   مشخصات فنی: اين اب باخلوص بالا وec=0000واستريل دربسته بندي شلهاي چهارتايي ازظروف پت 3ليتري (جمعا12ليتر)   توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:دربكارخانه....
(فروشنده) جرمگیر و شوینده چندمنظوره گلشاد
توضیحات:    مشخصات فنی: پاک کننده ، براق کننده ، ضدعفونی کننده : انواع شیرآلات و سرویسهای بهداشتی ، تجهیزات آشپزخانه های خانگی و صنعتی ، انواع ظروف ، شیشه ، بلور ، کریستال ، پلاستیک ، آلومینیوم ، استیل ، استخر سونا ، جکوزی ، کتری ، اتو ، سماور ، بهارشوی ، چای ساز و . . .   توضیحات تکمیلی:  ....
(فروشنده) واکس تایر خودرو
توضیحات:    حاوی روغنهای سنتتیک و طبیعی برای حفظ نرمی و رنگ تایر اتومبیل . در دو فرمول و با قیمتهای مختلف .   توضیحات تکمیلی:بسته بندی: در ظروف یک، جهار و بیست لیتری   محل تخلیه:درب محل شرکت در چهاردانگه....
(فروشنده) ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -
توضیحات:    نام عمومی:ورق و گرده الومینیم جهت صنایع ظروف سازی(مواداولیه کارخانجات ظروف تفلون وظروف معمولی) -   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:   ....
(فروشنده) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :تریگر   نام علمی:تریگر   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:درب کارخانه قم....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :دستگاه وکیوم   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :لیوان PP   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) پودر و مایع براقی ماشین ظرفشوئی صنعتی و اتوماتیک
توضیحات:    عوامل خیس کننده جهت کاهش کشش سطحی آب و درنتیجه نفوذ در ذرات سخت شده و موجب انحلال آنها می گردد. باوجود قدرت پاک کنندگی زیاد، کیفیت ظروف تحت تاثیرقرارنمی گیرد. با فرمول مخصوص از رسوب مواد در ماشین جلوگیری کرده و مانع از کاهش عمر ماشین ظرفشویی می‌شود. رضائی : 09370648945   توضیحات....
(فروشنده) خرده شیشه سنگ سیلیس
توضیحات:    نام عمومی:خرده شیشه سنگ سیلیس   نام تجاری :بلور   نام علمی:بلور   مشخصات فنی: شیشه خرده سفید بلور(ظروف شیشه ای)   توضیحات تکمیلی:شیشه خرده بلور دوره شهری در هر تناژموجود میباشد   محل تخلیه:ورامین....
(فروشنده) آب مقطر دیونیزه
توضیحات:    در ايران گرديد.از امتيازات اين دستگاه توليد انبوه آب مقطر ديونيزه با EC=0.0 و 100% استريل مي¬باشد. اين آب با نام تجاري كوثر در ظروف 3 ليتري پت در شل¬هاي 4 تايي بسته بندي و به بازار عرضه گرديده است. که موارد مصرف اين آب در صنایع پتروشيمي، پالايشگاهها، آزمایشگاهها، کلینیکهای....
(فروشنده) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :تريگر سفيد آبي   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) پودر شوینده ماشین های ظرفشوئی صنعتی
توضیحات:    و غیره با کیفیت بسیار عالی و قیمت بسیار مناسب همراه : 09370648945   توضیحات تکمیلی:پودر شوینده ماشین ظرفشویی ( چربیگیری پاششی ظروف )به علت شرایط کاری آن دارای خواص مخصوصی می باشد تا حداکثر کارایی را داشته باشد ، دارای کف کنترل شده می باشد تا عمل شستشو به طور کامل انجام شود....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی: . ظرفیت لیوان های تولیدی دستگاه: 12 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 4 اونس (120 الی 360 سی....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps
توضیحات:    نام عمومی:تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) آبلیمو پت 3000 گرمی
توضیحات:    نام عمومی:آبلیمو پت 3000 گرمی   نام تجاری :آبلیمو3000گرمی-تزرو   نام علمی:آبلیمو   مشخصات فنی: ظروف یکبار مصرف پت همراه با درب و دسگیره   توضیحات تکمیلی:بسته بندیهای 4 عددی شیرینگ پک   محل تخلیه:....
(فروشنده) آبلیمو پت 1500 گرمی
توضیحات:    نام عمومی:آبلیمو پت 1500 گرمی   نام تجاری :آبلیمو1500گرمی-تزرو   نام علمی:آبلیمو   مشخصات فنی: ظروف یکبارمصرف پت همراه با درب و دستگیره   توضیحات تکمیلی:بسته بندیهای 6 عددی شیرینگ پک   محل تخلیه:....
(فروشنده) آبلیمو پت 1000 گرمی
توضیحات:    نام عمومی:آبلیمو پت 1000 گرمی   نام تجاری :آبلیمو1000گرمی-تزرو   نام علمی:آبلیمو   مشخصات فنی: ظروف یکبار مصرف پت همرا با درب و دستگیره   توضیحات تکمیلی:بسته بندیهای 6 عددی شیرینگ پک   محل تخلیه:....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن
توضیحات:    نام عمومی:دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلی استایرن   نام تجاری :خط تولید ظروف یکبار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی: اکسترودر دارای هد 60 به همراه....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :ظروف يك بار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی: ليوان 250 سي سي با منشا گياهي شامل نشاسته ذرت،....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف غذا
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف غذا   نام تجاری :نگین   نام علمی:   مشخصات فنی: کلیه ظروف یکبار مصرف ،دستکس ،نایلون،سفره و ...  ....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :نگین پلاستیک   نام علمی:   مشخصات فنی: ظروف یکبار مصرف pp در نوع کریستال و هایم پک  ....
(فروشنده) وايتكس (آب ‍‍ژاول)Vaytks Bleach)
توضیحات:    ناپايدار است و در مجاورت نور و گرما ، يون -OCl تجزيه شده، اکسيژن آزاد مي‌کند و در نتيجه از شدت عمل آن کاسته مي‌شود. لذا بايذ آن را در ظروف مات و نيز دور از گرما نگهداري کرد. همچنين بهتر است محلول‌هاي تازه استفاده شود، زيرا بهر حال در اثر ماندن بسادگي تجزيه مي‌شود.بعنوان ضد عفوني....
(فروشنده) دی كرومات سديم و پتاسيم
توضیحات:    سديم و پتاسيم   مشخصات فنی: هر کیلوگرم بی کرومات سدیم به صورت جزئی   توضیحات تکمیلی:معرف شیمیایی است که درتمیز کردن ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی و به عنوان یک عامل تیترات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عنصر همچنین بصورت دندانه (مثلاً، عامل ثابت نگه دارنده) در رنگرزی....
(فروشنده) انواع ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:انواع ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) مستربچ و مواد اولیه صنعت پلاستیک/کانکس و خانه پيش ساخته و كانتينردر ابعاد ومدلهای مختلف /آهن آلات در اشکال مختلف
توضیحات:    ؛ صنایع پلاستیک ؛ فیبر ؛ فیلم ؛ لوله های تک لایه و دو لایه ( اعم از لوله های معمولی یا لوله های تحت فشار , حتی لوله های آنتی یو وی و ظروف بسته بندي آنتي باكتريال ) و سایر صنایع وابسته را به هر میزان و با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت در اختیار کارخانه داران و تولید کنندگان محترم....
(فروشنده) محلول سارفوسپت1 250 سی سی
توضیحات:    اروپايي EN1040 شرايط نگهداري و ايمني : از تماس با چشم و بلعيدن خودداري شود از تركيب محلول با مواد شيميايي ديگر خودداري شود در ظروف در بسته در شرايط متعارفي نگهداري شود. بسته بندي : ظروف 250 ميلي ليتري، نیم ليتري ، يك ليتري و چهار ليتري مزايا: -....
(فروشنده) کتراک
توضیحات:    به کار مي رود. که براي اين اختلاط توجه به نکاتي ضروري مي باشد. 1- نسبت اختلاط کتراک با آب حدود 3 به 1 مي باشد 2- اختلاط مي بايست در ظروف پلاستيکي تميز صورت گيرد. 3- آب مورد نظر بايستي خالص بوده و املاحي نظير ca و mg نداشته باشد. 4- درجه حرارت آب براي اختلاط مي بايست بين 15 تا 20 درجه....
(فروشنده) ماشين شيرينگ پك و بسته بندي ظروف پت و شيشه
توضیحات:    نام عمومی:ماشين شيرينگ پك و بسته بندي ظروف پت و شيشه   نام تجاری :شادمهر   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:شادمهر بزرگترین تولید کننده و صادر کننده انواع....
(فروشنده) مه ساز های تزئینی
توضیحات:    اندازه های مختلف اين دستگاه را در هرظرفي كه مايل هستيد مي توانيد روشن كنيد فقط به چند نكته زير توجه داشته باشيد حتي المقدوراز ظروف شيشه اي يا پلاستيكي و بطور كلي غير فلزي استفاده كنيد و براي جلوگيري از ترشح آب سعي نماييد، دهانه ظرف را بزرگ انتخاب كنيد دستگاه رطوبت ساز....
(فروشنده) پودر دکلره سلیک
توضیحات:    نام عمومی:پودر دکلره سلیک   نام تجاری :سلیک کالرslik   نام علمی:   مشخصات فنی: در ظروف 500 گرمی برای بیرنگ سازی مو تا درجات بالا دو نوع آبی و سفید بدون ایجاد ته رنگ زرد در روند بی رنگ سازی بدون غبار می باشد و در ترکیب با اکسیدان....
(فروشنده) ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوری   نام تجاری :نومینا   نام علمی:بلور   مشخصات فنی: انواع بشقاب-زیردستی-ظروف بزرگ پایه دار-لیوان و نیم لیوان....
(فروشنده) بی كرومات سديم و پتاسيم Non chromate
توضیحات:    نام علمی:Non chromate   مشخصات فنی: هر کیلو گرم ایرانی به صورت عمده   توضیحات تکمیلی:معرف شیمیایی است که درتمیز کردن ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی و به عنوان یک عامل تیترات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عنصر همچنین بصورت دندانه (مثلاً، عامل ثابت نگه دارنده) در رنگرزی....
(فروشنده) وايتكس (آب ‍‍ژاول)Vaytks Bleach)
توضیحات:    ناپايدار است و در مجاورت نور و گرما ، يون -OCl تجزيه شده، اکسيژن آزاد مي‌کند و در نتيجه از شدت عمل آن کاسته مي‌شود. لذا بايذ آن را در ظروف مات و نيز دور از گرما نگهداري کرد. همچنين بهتر است محلول‌هاي تازه استفاده شود، زيرا بهر حال در اثر ماندن بسادگي تجزيه مي‌شود.بعنوان ضد عفوني....
(فروشنده) بي كرومات پتاسيم ايراني
توضیحات:    نام علمی:Cr2K2O7   مشخصات فنی: هر كيلو گرم بي كرومات ايراني به صورت عمده   توضیحات تکمیلی:معرف شیمیایی است که درتمیز کردن ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی و به عنوان یک عامل تیترات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عنصر همچنین بصورت دندانه (مثلاً، عامل ثابت نگه دارنده) در رنگرزی....
(فروشنده) دی كرومات سديم و پتاسيم
توضیحات:    سديم و پتاسيم   مشخصات فنی: هر كيلو گرم بي كرومات سديم روسي به صورت عمده   توضیحات تکمیلی:معرف شیمیایی است که درتمیز کردن ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی و به عنوان یک عامل تیترات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عنصر همچنین بصورت دندانه (مثلاً، عامل ثابت نگه دارنده) در رنگرزی....
(فروشنده) اخرای هرمز ( کلوخه و پودر )- پودر اکسید آلومینیوم آلفا - پودر سیلیس - پودر فلدسپار - پودر کربنات کلسیم ساده و کوتد - - پودر بنتونیت - پودر باریت - میکروسیلیکا - کائولن - اکسید کلسیم - گیلسونایت( FLC )- تالک
توضیحات:    لذا ، در این پروسس آسیاب کردن، هیچگونه آهن آزاد وارد مواد در حال خردایش نمی شود و مواد تولیدی به راراحتی می توانند در صنعت چینی مظروف ، صنعت لعاب و تولید مقره و سایر صنایعی که نیاز به مصرف سیلیس ، فلدسپار ، کائولن ،دولومیت ، کربنات کلسیم ، بنتونیت ، باریت ، میکروسیلیکا ، اکسید....
(فروشنده) ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :شادمهر   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) گاز پروپلانت شیرین
توضیحات:    توضیحات تکمیلی:مصرف عمده گاز شیرین در تولید اسپری های آرایشی ، بهداشتی ، دئودرانت ها ، اسپری های رنگ و حشره کش ها و تولید ظروف یکبار مصرف فوم و تولید رول های فوم پلی استایرن می باشد.   محل تخلیه:....
(فروشنده) تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps
توضیحات:    نام عمومی:تولید ظروف یکبار مصرف از جنسpp -ps   نام تجاری :iz آای زد   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی: &....
(فروشنده) واکس و محافظ دربهای چوبی در مقابل نفوذ آب و بخار آب
توضیحات:    پیدا می نماید . توصیه می گردد در مناطق مرطوب ار دو لایه واکس و محافظ به فاصله 10 ساعت برای اطمینان بیشتر استفاده شود . بسته بندی: در ظروف 1 ، 4 و 20 لیتری .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) واکس جدا کننده قالبهای فایبر گلاس
توضیحات:    ساخته شده به قالب می گردد .   توضیحات تکمیلی:تولید بر اساس نوع نیاز صنایغ فعال در این صنعت انجام می پذیرد . بســته بنــدی : در ظروف 2500 گرمی این محصول عرضه می گردد .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) محافظ فلـــزات در برابر زنگ زدگی
توضیحات:    لاک پشت بصورت اسپری کردن ، غریقی یا قلم مو انجام می پذیرد . بســته بــندی : محا فظ فلزات لاک پشت بر اساس سفارش تولید گردیده و در ظروف 20 لیتری عرضه می شود . کیفیت این محصول بوسیله پژوهشگاه پلیمر ایران بررسی و تائید گردیده است .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) واکس و کوتینگ خط تولید کفش ، کیف و کمربند
توضیحات:    ایجاد شده رنگ پس نمی دهد و در مقابل نفوذ آب مقاوم می باشد . بستــه بــندی : واکس و کوتینگ لاک پشت بر اساس سفارش تولید می گردد و در ظروف 20 و 100 لیتری عرضه می شود .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) واکـــس داشـــبورد
توضیحات:    شما انجام می پذیرد . ضمنا این محصول حاوی اسانس ملایمی برای معطر نمودن فضای داخلی خودرو می باشد . بستـــه بنــدی : این محصول در ظروف 150 سی سی عرضه می گردد و بنا بر سفارش در بسته بندی 1 و 4 چهار لیتری نیز عرضه می شود .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) واکس بدنه خـــودرو(حاوی کارنوبا واکس)
توضیحات:    ایجاد گردد . واکس اتومبیل لاک پشت برای استفاده از دستگاه پولیشر دستی نیز مناسب می باشد . بستــــه بندی : واکس اتومبیل لاک پشت در ظروف 400 میلی لیتری عرضه می گردد و بنا بر سفارش امکان بسته بندی در ظروف 4 و 20 لیتری نیز میسر می باشد .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) واکس مبــلمان ( چند کاره ) لاک پشت
توضیحات:    شدن واکس ، با کمک پارچه کتانی آن سطح پولیش شود تا ضمن برداشته شدن کلیه آلودگیها یک لایه براق لغزنده بوجود آید . بسته بنــدی : در ظروف 200 سی سی . بنا بر سفارش بسته بندی در ظروف یک ، چهار و بیست لیتری امکان پذیر است . * توصیه می گردد به علت لغزندگی لایه ایجاد شده....
(فروشنده) پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی
توضیحات:    نام عمومی:پمپ و تریگر و انواع ظروف شیشه ای و پلاستیکی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) واکس سنگ و سرامیک و کفپوش
توضیحات:    براق گردد . توضیح : برای هر 80 متر مربع سنگ و سرامیک بطورمتوسط یک لیتر واکس مورد نیاز است . بسته بندی : واکس سنگ و سرامیک لاک پشت در ظروف یک لیتری ، چهار و بیست لیتری بنا بر سفارش عرضه می گردد .   محل تخلیه:درب کارخانه....
(فروشنده) واکس دستگاه واکس زنی
توضیحات:    بر پایه کارنوبا واکس و نرم کننده های طبیعی با غلظتهای مختلف در سه رنگ مشکی ، قهوه ای و بیرنگ .   توضیحات تکمیلی:بسته بندی در ظروف یک ، چهار ، بیست و دویست لیتری بنا بر سفارش انجام می پذیرد . تهیه فرمول جدید از نظر غلظت ، براقیت و رنگ متناسب با دستگاهای جدید واکس زنی کارحانجات....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :پليمر گستر شرق   نام علمی:   مشخصات فنی: انواع قطعات پليمري غذايي و دارويي   توضیحات تکمیلی:انواع....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :طب پلاستيك نوين   نام علمی:طب پلاستيك نوين   مشخصات فنی: انوع قطعات پليمري غذايي و دارويي   توضیحات....
(فروشنده) لوازم جانبي صنايع پلاستيك
توضیحات:    نام عمومی:لوازم جانبي صنايع پلاستيك   نام تجاری :بهسازان پلیمر   نام علمی:   مشخصات فنی: دستگاه ظروف یکبارمصرف ، ظروف یکبارمصرف ( 09122203855 تماس ), فروش دستگاه ظروف یکبارمصرف ,خط تولید لیوان ظروف یکبار....
(فروشنده) قالب ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:قالب ظروف یکبار مصرف   نام تجاری :قالب پلاستیک   نام علمی:قالب ظروف   مشخصات فنی: دستگاه ظروف یکبارمصرف ،....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) انواع مظروف روغن موتور و روغن صنعتي
توضیحات:    نام عمومی:انواع مظروف روغن موتور و روغن صنعتي   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) توليد ظروف بسته بندي يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:توليد ظروف بسته بندي يكبار مصرف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) تینر فوری
توضیحات:    های داخلی بدن گردد . از عوامل دیگر شناخت تینر رنگ آن است که یکی از مهمترین ویژگی آنها و نشان دهنده درصد خلوص ، کیفیت پالایش و تمیزی ظروف آنها است . رنگ تینر به خصوص در فرمولاسیون رنگهای سفید و روشن بسیار اهمیت دارد . تینرهای تولیدی این کارخانه با توجه به خواص شیمیایی و فیزیکی....
(فروشنده) تينر
توضیحات:    های داخلی بدن گردد . از عوامل دیگر شناخت تینر رنگ آن است که یکی از مهمترین ویژگی آنها و نشان دهنده درصد خلوص ، کیفیت پالایش و تمیزی ظروف آنها است . رنگ تینر به خصوص در فرمولاسیون رنگهای سفید و روشن بسیار اهمیت دارد . تینرهای تولیدی این کارخانه با توجه به خواص شیمیایی و فیزیکی....
(فروشنده) قير مظروف
توضیحات:    نام عمومی:قير مظروف   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نام عمومی:ظروف يكبار مصرف   نام تجاری :ظرف و لیوان یکبار مصرف   نام علمی:   مشخصات فنی: لیوان و ظروف یکبار مصرف از GPPS و HIPS در طرح....
(فروشنده) ظروف شيشه اي داروهاي تزريقي
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شيشه اي داروهاي تزريقي   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) قارچ دکمه ای
توضیحات:    مشخصات فنی: برداشت با سایز مورد درخواست وسفارش خریدار   توضیحات تکمیلی:عرضه به صورت فله عرضه به صورت نیم پز وعرضه در ظروف سفارشی با احتساب دستمزد   محل تخلیه:درب کارخانه کاشان....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف پلاستیکی IML
توضیحات:    نام عمومی:ظروف یکبار مصرف پلاستیکی IML   نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) محلول خوراكي داكسي سايكلين % 10
توضیحات:    جاي خشك وخنك و دور از نور آفتاب نگهداري شود. •از يخ زدگي دارو جلوگيري شود. •دور از دسترس اطفال نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي كليستين سولفات
توضیحات:    شود. زمان پرهيز از مصرف: گوشت : 7 روز. تخم مرغ: ندارد. شرايط نگهداري : محلول مي بايستي در مكاني خشك و خنك نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر پلاستيكي.    محل تخلیه:-....
(فروشنده)  محلول خوراكي ديفلوكساسين % 10
توضیحات:    پرهيز از مصرف: 24 ساعت قبل از كشتار. شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك ( 15-25 درجه سانتيگراد ) و به دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر.   محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي انروفلوكساسين% 10
توضیحات:    9 روز و گوشت بوقلمون تا 11 روز پس از قطع دارو خودداري شود. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در مكاني خشك وخنك نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250ميلي،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر پلاستيكي.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي فلورفنيكل % 10
توضیحات:    پس از آخرين نوبت مصرف دارو مي باشد. شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك ( 10-25 درجه سانتيگراد ) و به دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) سوسپانسيون خوراكي سولفا ديازين+ تري متوپريم
توضیحات:    در مدت درمان و نيز 5 روز پس از درمان نبايد به مصرف انسان برسد. شرايط نگهداري: در جاي خنك و دور از نور آفتاب نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 200 ميلي ليتري.    محل تخلیه:-....
(فروشنده)  محلول خوراكي تيل مايكوزين فسفات
توضیحات:    قبل از كشتار. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در مكاني خشك و خنك ( زير 30 درجه سانتيگراد ) و دور از نور آفتاب نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 60 ميلي ليتري.   محل تخلیه:-....
(فروشنده)  محلول خوراكي ويتامين AD3E
توضیحات:    در حيوانات علاوه بر اينكه باعث بروز اختلالاتي مي شود،از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه نمي باشد. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در ظروف در بسته و دور از نور و حرارت نگهداري شود. بسته بندي: ظروف250 ميلي ،500 ميلي و 1000ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي ويتامين ب كمپلكس+ال كارنيتين
توضیحات:    شود. زمان پرهيز از مصرف: ندارد. شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك ( 15-25 درجه سانتيگراد ) و به دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250 ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي مولتي ويتامين
توضیحات:    تجويز مولتي ويتامين توصيه مي شود.اولين تجويز 1 تا2 ماه قبل از زايش و تجويز دوم 2 هفته پس از زايش. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در ظروف در بسته و دور از نور و حرارت نگهداري شود. بسته بندي:ظروف 250ميلي ، 500 ميلي و 1000 ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده)  محلول خوراكي مولتي ويتامين+اسيد آمينه
توضیحات:    آن به جيره روزانه طيور توصيه نمي شود. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي دور از نور ،حرارت و در مكاني خنك نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250 ميلي، 500 ميلي و 1000 ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي مولتي ويتامين+الكتروليت
توضیحات:    زماني 12 ساعت پس از تهيه بايد مصرف گردد. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي دور از نور، حرارت و در مكاني خنك نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250 ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتر پلاستيكي    محل تخلیه:-....
(فروشنده)  محلول خوراكي پارافين
توضیحات:    در جذب مواد مغذي شود. زمان پرهيز از مصرف : ندارد. شرايط نگهداري: در جاي خنك نگهداري و به دور از نور مستقيم نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250ميلي ،500 ميلي و 1000 ميلي ليتري    محل تخلیه:-....
(فروشنده) محلول خوراكي استيل تري بوتيل سيترات
توضیحات:    24 ساعت قبل از كشتار. شرايط نگهداري:محلول مي بايستي در مكاني خشك ،خنك ( 15-25 درجه سانتيگراد )و دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ظروف 250 ميلي ليتر.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) سوسپانسيون خوراكي فنبندازول 2/5 %
توضیحات:    حداقل 7 روز پس از آخرين نوبت مصرف دارو. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در جاي خشك وخنك و دور از نور نگهداري گردد. بسته بندي: ظروف يك ليتري پلاستيكي.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) سوسپانسيون خوراكي آلبندازول 2/5 %
توضیحات:    دامهاي تحت درمان به مدت 72 ساعت خودداري گردد. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در جاي خشك وخنك و دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ظروف يك ليتري.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) سوسپانسيون خوراكي تريكلابندازول + لواميزول 8/75%
توضیحات:    باشد. زمان پرهيز از مصرف: شير:7 روز. گوشت:28روز. شرايط نگهداري: محلول مي بايستي در جاي خشك وخنك و دور از نور نگهداري شود. بسته بندي: ظروف يك ليتري پلاستيكي.    محل تخلیه:-....
(فروشنده) ظروف بلوري
توضیحات:    نام عمومی:ظروف بلوري   نام تجاری :ظروف بلوري   نام علمی:ظروف بلوري   مشخصات فنی: انواع ظروف بلوري....
(فروشنده) گلوله های سرامیکی و ظروف چینی سنتی
توضیحات:    نام عمومی:گلوله های سرامیکی و ظروف چینی سنتی    نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:گلوله های سرامیکی ازنوع استاتیت دراندازه های 40- 50-60-70-80....
(فروشنده) انواع گرید های خاک های نسوز و بالکلی
توضیحات:    پیروفیلیتی کائولن دار   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:این شرکت تهیه مواد اولیه بیش از 150 کارخانه کاشی و سرامیک و چینی مظروف و بهداشتی و انواع سرامیک های صنعتی و تولیدات نسوز را در داخل و خارج بر عهده دارد با توجه به اینکه انواع محصولات با سنگجوری دستی تفکیک می شود....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی    نام تجاری :   نام علمی:   مشخصات فنی:    توضیحات تکمیلی:   محل تخلیه:....
(فروشنده) ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری
توضیحات:    نام عمومی:ظروف شیشه ای بسته بندی- انواع بطری - انواع ظروف بلوری....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی    نام تجاری :ک....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی ....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نام عمومی:خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی    مشخصات فنی: thermoforming machine injection machine film blowing machine....
(فروشنده) دستگاه تولید نایلون-نایلکس-نخ-گرانول/چاپ
توضیحات:    نایلکس کیسه فریزر.زباله سلفون. ونایلون شرینگ وحبابدار شرکت تهران صنعت اولین وبزرگترین سازنده ماشین الات مدرن تولید نخ و گرانول وظروف یکبار مصرف فوم وترمو فرمینگ وهمچنین ماشین آلات ودستگاهای بازیافت پلاستیک (گرانول) با تکنولوژی روز اروپا با بهترین کیفیت تولید شما را در رسیدن....
(فروشنده) طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی (سری5
توضیحات:    کامل بصورت جامد (NPK) - تولید لوله های سوپر پایپ (superpipe) - تولید در و پنجره P.V.C - تولید ورقهای فومیزه P.V.C - تولید پروفیل UPVC - بازیابی ظروف پت - تولید اسانسهای گیاهی - تولید اسید سولفوریک - تولید انواع دستکش چرمی وَ پارچه ای و صنعتی - تولید بویه های صیادی - تولید پریفرم و بطری پت -....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف لیوان و لانچ باکس
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف لیوان و لانچ باکس   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی اروپا   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) فروش دستگاه پلاستیک دست دوم
توضیحات:    پلاستیک دست دوم   مارک دستگاه: خارجی   کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یک بار مصرف گیاهی   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی اروپا   توضیحات دیگر:دستگاه تولید انواع ورق....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی اروپا   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول....
(خریدار) دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف پلاستیک
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف پلاستیک   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظرف یکبار مصرف
توضیحات:    (نام):دستگاه ظرف یکبار مصرف   مارک دستگاه: -   کشور سازنده:-   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :ساخت ظروف یکبار مصرف و پر کننده   توضیحات فنی:با سلام :لطفا درصورت امکان با معرفی دستکاه هایی برای ساخت ظروف یکبار مصرف و قابلیت....
(خریدار) دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف (6 رنگ )- گرد -
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف (6 رنگ )- گرد -   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / ....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی اروپا   توضیحات دیگر:شرکت آرسیس طراح و سازنده دستگاه های تولید....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی اروپا   توضیحات دیگر:ارائه اوازم جانبی و کلیه....
(خریدار) دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) راه اندازی خط تولید ظروف یک بار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):راه اندازی خط تولید ظروف یک بار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:سرعت بالا و مصرف برق پائین   کارایی....
(خریدار) انواع خط تولید (واردات )
توضیحات:    (واردات )   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:با سلام و خسته نباشی لطفا اطلاعات جامعی از خط تولید کامل ظروف یکبار مصرف پلاستیک و فوم و مارک دستگاه و مشخصات قطعات مصرفی و لیست قیمت آن را مرحمت فرمایید و همچنین اگر شرایط ویژه ای برای پرداخت دارید متذکر....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارای....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی اروپا   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :انواع ظروف  ....
(خریدار) دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف (6 رنگ )- گرد -
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف (6 رنگ )- گرد -   مارک دستگاه:    کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی اروپا   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در صنعت و ساخت ماشین....
(خریدار) تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی   مارک دستگاه: Lozhou,youtai,...   کشور سازنده:چين   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :توليد....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:تولید 100000 عدد لیوان در ساعت . تعویض قالب های مختلف جهت تولید....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) . خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):. خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:  ....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی اروپا   توضیحات دیگر:بدون ضایعات و بسته بندی....
(خریدار) دستگاه توليد ظروف گیاهی یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه توليد ظروف گیاهی یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:تولید بدون ضایعات و بسته بندی بدون دخالت....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:امکان تعویض قالب .مصرف....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در ساخت ماشین آلات....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:مصرف برق کمتر و سرعت تولید بیشتر ترکیه دارای....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در ساخت ماشین آلات....
(فروشنده) دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:انواع لیوان های گرد ، چهارگوش ، جداکننده....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف - لیوان کاغذی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:قیمت + کارایی   کارایی / محصول (موارد استفاده) :  ....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:اطلاعات تکمیلی در سایت شرکت موجود می باشد....
(فروشنده) دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در ساخت ماشین آلات صنعت پلاستیک  ....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در خاور میانه در صنعت پلاستیک  ....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(فروشنده) . خط تولید ورق ( شیت ) pp جهت لوازم التحریر
توضیحات:    طراحی وفنی زیبا ، مقاوم واصولی ، قابل رقابت با خط مشابه چینی وتایوانی است   کارایی / محصول (موارد استفاده) :لوازم التحریر-ظروف یک بارمصرف و..   توضیحات فنی:سیلندر مارپیچ 33/95 وازنظر فنی جهت تولید ورق pp با کاربرد درمحصولات لوازم التحریر ساخته شده . مجموعه شامل....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(خریدار) فروش اقساطی
توضیحات:    دستگاه (نام):فروش اقساطی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبارمصرف   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(خریدار) دستگاه ساخت ظروف پلاستیکی چهاروبیست لیتری
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ساخت ظروف پلاستیکی چهاروبیست لیتری   مارک دستگاه: همه   کشور سازنده:مهم نیست   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید  ....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(فروشنده) دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ در 4 سایز قابل تنظیم و ظرفیت چاپ 000/600 عدد لیوان در ساعت . ساخت آلمان دست دوم با....
(فروشنده) دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در صنعت پلاستیک در....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:لطفرام....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:دارای کیفیت برتر با سرعت بیشتر و مصرف برق....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ 6 رنگ تمام اتوماتیک دست دوم با 8 سال کارکرد .قیمت نو 65000 یورو.سرعت چاپ در ساعت 600000 عدد لیوان....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید نایلون و ظروف....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:دو سال گارنتی و ارائه لوازم جانبی و خدمات....
(فروشنده) خط تولیدشانه تخم مرغ
توضیحات:    ir-sedna   کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولیدشانه تخم مرغ.شانه ميوه.کفی ماست وسایرظروف....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:مشاوره .آموزش.نصبو راه اندازی و خدمات پس از فروش.حمل و نقل....
(خریدار) . خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):. خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:  ....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه رتبه اول صنعت پلاستیک در خاورمیانه . مشاوره . آموزش....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه دارای رتبه اول در صنعت ماشین آلات پلاستیک از نظر تکنولوژی....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف پلاستیک یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف پلاستیک یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه رتبه اول در ساخت و تولید دستگاههای صنایع پلاستیک.مشاوره....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید تسمه پلاستیک بسته بندیpet,pp
توضیحات:    رتبه اول در صنعت پلاستیک در خاور میانه . شرکت آرسیس ماشین طراح و سازنده ماشین آلات پلاستیک از جمله دستگاه تولید تسمه بسته بندی و ظروف یکبار مصرف . با مشاوره و آموزش رایگان . گارانتی . ارائه لوازم جانبی و خدمات پس از فروش . نصب و راه اندازی .حمل و نقل و ترخیص 09183521711   کارایی....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی   مارک دستگاه: شرکت آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ترکیه رتبه اول صنعت پلاستیک در خاور میانه....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:با ظرفیت 600000 عدد در ساعت   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف پلاستیک بسته بندی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف پلاستیک بسته بندی   مارک دستگاه: شرکت آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:مشاوره.آموزش.ساخت و نصب و راه اندازی .خدمات پس....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:مواد مصرفی : pp,ps,pe,pet,pvc,abs   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) ....
(فروشنده) توليد ظروف يكبار مصرف فوم
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):توليد ظروف يكبار مصرف فوم   مارک دستگاه:    کشور سازنده:كره جنوبي   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :خط توليد ظروف....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) راه اندازی خط تولید ظروف یک بار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):راه اندازی خط تولید ظروف یک بار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) ....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ در 4 سایز قابل تنظیم و ظرفیت چاپ 000/600 عدد لیوان در ساعت . ساخت آلمان دست دوم با....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) ....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاههای تولید ظروف گیاهی وکاغذی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاههای تولید ظروف گیاهی وکاغذی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) طراحی وساخت دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):طراحی وساخت دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ در 4 سایز قابل تنظیم و ظرفیت چاپ 000/600 عدد لیوان در ساعت . ساخت آلمان دست دوم با....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:در صورت نیاز فیلم دستگاه در ملاقات حضوری....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) . خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):. خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:  ....
(خریدار) . خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):. خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:  ....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) ....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ ظرف گرد 6 رنگ دست دوم ساخت آلمان با سایزهای قابل تنظیم .ظرفیت چاپ 600/000 عدد لیوان در ساعت.قیمت....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:چاپ گرد 6 رنگ ساخت آلمان با سایزهای قابل تنظیم تمام اتوماتیک با ظرفیت چاپ 600/000 عدد لیوان در ساعت....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:حمل و نقل   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:WWW.ARSISMACHINE.COM   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ دست دوم ساخت آلمان با 8 سال کارکرد در سایزهای قابل تنظیم. 09183521711....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:مشاوره ، آموزش،ساخت، نصب و راه اندازی....
(فروشنده) خط تولید ورق pp
توضیحات:    تولید ورق pp   مارک دستگاه:    کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :لوازم التحریر-ظروف یک بارمصرف و..   توضیحات فنی:دستگاه قادر به تولید ورق ازضخامت 70 میکرون تا 1500 میکرون با عرض 100 سانتیمتر میباشد . سیستم کنترل دستگاه ازنوع....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ 6 رنگ گرد ساخت آلمان با ظرفیت چاپ 600/000 عدد لیوان در ساعت در 4 سایز قابل تنظیم.دست دوم با....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:مشاوره،آموزش، ساخت ،نصب و راه اندازی....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:حمل و نقل   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ در 4 سایز قابل تنظیم ساخت آلمان دست دوم با 8 سال کارکرد با ظرفیت چاپ 600/000 عدد لیوان....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:2 سال گارانتی . مشاوره، آموزش ، نصب و راه....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:چاپ ظروف گرد در 4 سایز قابل تنظیم 6 رنگ ساخت آلمان . دست دوم با 8 سال کارکرد.قیمت نو 56/000....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:2 سالگارانتی ، مشاوره ، آموزش، نصب و راه....
(خریدار) دستگاه ظروف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبار مصرف....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ با 4 سایز قابل تنظیم دست دوم با 8 سال کارکرد با سرعت 600/000 لیوان در ساعت تمام اتوماتیک....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف پلاستیک و گیاهی   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:دو سال گارانتی و خدمات....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    چاپ گرد 6 رنگ   مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ با 4 سایز قابل تنظیم ساخت آلمان .دست دوم با 8 سال کارکرد....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:WWW.ARSISMACHINE.COM 09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:دستگاه چاپ گرد 6 رنگ ساخت آلمان با 8 سال کارکرد در سایزهای قابل تنظیم....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:با 2 سال گارانتی و خدمات پس از فروش ، ارائه....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:09183521711 WWW.ARSISMACHINE.COM   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرددر 4 سایز   توضیحات فنی:چاپ ظروف گرد در 4 سایز قابل تنظیم با ظرفیت 600/000 عدد لیوان در ساعت .6 رنگ . دست دوم با 8....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه با تکنولوژی آلمان   توضیحات دیگر:این دستگاه با تکنولوژی آلمان در ترکیه....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:سرعت و کیفیت بالا .مصرف برق پائین. WWW.ARSISMACHINE.COM 09183521711  ....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    مارک دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:دست دوم با 8 سال کارکرد   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف....
(خریدار) توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد 6 رنگ
توضیحات:    دستگاه: MALL   کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:فروش بدلیل تعطیلی شرکت 09183521711   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرد   توضیحات فنی:قابلیت تنظیم قالب ظروف با 4 سایز مختلف.ظرفیت چاپ 600/000 عدد ظرف در ساعت .6 رنگ .دست دوم با ده سال....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:ارائه خدمات پس از فروش و لوازم جانبی www.Arsismachine.com 09183521711  ....
(خریدار) ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) طراحی وساخت ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):طراحی وساخت ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید ورق گیاهی.pp.pvc.pet.abs
توضیحات:    مارک دستگاه: شرکت پلیمر سازان غرب   کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :ظروف یکبار مصرف گیاهی،طلق وشیرازه،نوار لبه   توضیحات فنی:کلیه قطعات با مارک معتبراروپای....
(فروشنده) دستگاه چاپ گرد
توضیحات:    (نام):دستگاه چاپ گرد   مارک دستگاه:    کشور سازنده:آلمان   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :چاپ ظروف یکبار مصرف گرد   توضیحات فنی:دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف گرد ، 6 رنگ . ساخت آلمان و 8 سال کارکرد .در ساعت 600/000 عدد لیوان در....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) طراحی وساخت ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):طراحی وساخت ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) طراحی وساخت دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):طراحی وساخت دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:گروه صنعتی آرسیس ترکیه با بیش از 18 سال پیشینه درخشان کاری....
(فروشنده) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: آرسیس   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:تولیدات این شرکت 2 سال ضمانت داشته و از زمان مشاوره ، طراحی....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف (بطری پلاستیکی)
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف (بطری پلاستیکی)   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه: خوب   کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:لطفا لیست....
(فروشنده) دستگاه لیوان یکبار مصرف
توضیحات:    با مشتریان عزیز از سفارش تا نصب دستگاه رایگان می باشد .سایت شرکت: www.arsismachine.com   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف یکبار مصرف   توضیحات فنی:گروه صنعتی آرسیس طبق سفارش مشتری در خصوص سرعت و ظزفیت مورد نظر تولید دستگاه را طراحی و ساخته و توسط اوپراتورهای....
(خریدار) دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه تولید لیوان کاغذی
توضیحات:    دستگاه (نام):دستگاه تولید لیوان کاغذی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:درخواست ليست قيمت مربوط به توليد ظروف يكبار مصرف كاغذي و نايلكس و ....   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ترموفرمینگ
توضیحات:    مارک دستگاه: v f k   کشور سازنده:کره جنوبی   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یک بار مصرب   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبار مصرف گیاهی و کاغذی نو و استوک دست دوم
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبار مصرف گیاهی و کاغذی نو و استوک دست دوم   مارک دستگاه: اولویت 1 داخلی اولویت 2 خارجی   کشور سازنده:ایرانی و پیشنهاد شود  ....
(فروشنده) خط تولید تسمه بسته بندی پلاستیکی
توضیحات:    پلاستیک از جمله خط تولید تسمه بسته بندی پلاستیکی ، انواع اکسترودر ( خط تولید انواع ورق پلاستیک ) ، انواع ترموفرمینگ جهت تولید کلیه ظروف یکبار مصرف با تکنولوژی ترکیه با 2 سال ضمانت و خدمات پس از فروش طبق سفارش مشتری در خصوص ظرفیت تولید و سایزها از سال 1996 تا کنون فعالیت دارد . www.arsismachine.com  ....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی ودستگاه تولید لوله پلی اتیلن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی ودستگاه تولید لوله پلی اتیلن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده)....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) تولید ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):تولید ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) فروش اقساطی
توضیحات:    دستگاه (نام):فروش اقساطی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبار مصرف   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) فروش اقساطی
توضیحات:    اقساطی   مارک دستگاه: نوع خوب آن   کشور سازنده:مهم نیست   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبار مصرف   توضیحات فنی:....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:خارجی   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :ظروف یکبارمصرف....
(فروشنده) دستگاه بسته بندی سفره یکبار مصرف
توضیحات:    این دستگاه بسته بندی می توان به بهینه بودن آن جهت مصرف برق اشاره نمود   کارایی / محصول (موارد استفاده) :بسته بندی سفره و انواع ظروف یکبار مصرف   توضیحات فنی:دستگاه بسته بندی سفره یکبار مصرف مدل PM3KTF50 صنایع ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 50 سانتی متر را دارا....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) خط توليد ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط توليد ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:لیوان وظرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:لیوان وظرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) تولید ظروف یگبار مصرف.هم معمولی هم گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):تولید ظروف یگبار مصرف.هم معمولی هم گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(فروشنده) اکسترودر ورق PVC, PP
توضیحات:    ورق PVC, PP   مارک دستگاه:    کشور سازنده:چین   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید انواع ظروف و بسته های دارویی   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف (6 رنگ )- گرد -
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه چاپ ظروف یکبار مصرف (6 رنگ )- گرد -   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / ....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه: بهسازان پلیمر   کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :  ....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاههای ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاههای ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:واردات و فروش....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :انواع ظروف  ....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) فروش اقساطی
توضیحات:    به استحضارمي رساند ، مد نظر است با توكل به خداوند منان و نيروهاي جوان منطقه خوزستان در صورت امكان و موافقت مجمع شركت ، از خط توليد ظروف يكبار مصرفي گياهي بازديد و در صورت مقرون بصرفه بودن بازريابي و توليد وآن را در استان خوزستان به راه اندازيم. لازم به توضيح است مبلغ اوليه....
(خریدار) ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ساخت خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) فروش اقساطی
توضیحات:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:سلام بااحترام اطلاعات درمورد خرید ظروف یکبار مصرف شامل: کشور سازنده -مارک-مدل-ظرفیت تولید-تهیه مواد اولیه-تعداد افراد لازم برای کار-قیمت دستگاه -نوع ظرف تولیدی(ظرف غذاخوری وبسته....
(فروشنده) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبار....
(خریدار) . خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):. خط تولید ظروف یکبار مصرف ترموفرمینگ، نیمه فرمینگ و وکیوم به صورت تک و چندلایه PP، PS تک و دو پرسه   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:  ....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه: چینی   کشور سازنده:چین   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات....
(خریدار) دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) ظروف یکبار مصرف فومی:
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف یکبار مصرف فومی:   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) گشتا صنعت مشهد
توضیحات:    دستگاه رل برگردان و رل به رل ملزومات بسته بندی شامل : ریبون های حرارتی جوهر جامد فیلم شیرینک pvc, pe,ps , pp انواع نوار چسب انواع ظروف یکبار مصرف کلیپس زن مهر چرخان دستی تاریخزن اتوماتیک کارتن وب سایت : www.gashtasanat.com ایمیل : gashtasanat1@yahoo.com تلفن : 23 -6513720-0511 همراه....
(فروشنده) تولید ظروف یکبار مصرف وکیوم و نیم فرمینگ اتوماتیک پلی استایرن
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):تولید ظروف یکبار مصرف وکیوم و نیم فرمینگ اتوماتیک پلی استایرن   مارک دستگاه:    کشور سازنده:ایران   توضیحات دیگر:دستگاه تولید ظروف....
(خریدار) دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه تولید ورق وترموفرمینگ و قالب
توضیحات:    و قالب   مارک دستگاه: َArsis   کشور سازنده:ترکیه   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیک   توضیحات فنی:شرکت آرسیس ماکینا با تکنولوژی ترکیه طراح و تولید کننده انواع دستگاه تولید ورق ( اکسترودر ) ، ترموفرمینگ....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) فروش اقساطی
توضیحات:    مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید محصولات پلاستیک سفره - لیوان- ظروف   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه پرکن ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه پرکن ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :پر کن روغن مایع خوراکی  ....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:ایرانی یا چینی   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :ps ,pp   توضیحات....
(فروشنده) ظروف يكبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):ظروف يكبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه ظروف یکبارمصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:قيمت دستگاه توليد ظروف يكبارمصرف   کارایی....
(خریدار) دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):دستگاه تولیدظروف یکبارمصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(خریدار) خط تولید ظروف یکبار مصرف
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:خواهشمند است اینجانب را در خصوص راه اندازی خط تولید ظروف....
(خریدار) نورد گرم ورق الومینیوم /دستگاه ریخته گری پیوسته ورق الومینیوم(strip/sheet caster of aluminium)
توضیحات:    دستگاه: نمیدانم   کشور سازنده:ارویا یی در غیر اینصورت چینی   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :تولید ظروف الومینیوم   توضیحات فنی:....
(فروشنده) خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی
توضیحات:    نوع دستگاه (نام):خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی   مارک دستگاه:    کشور سازنده:   توضیحات دیگر:   کارایی / محصول (موارد استفاده) :   توضیحات فنی:....
(فروشنده) دستگاه سیل کن دستی ظروف پلاستیکی